De nieuwe regels roepen een gemeenschappelijke Europese databank met bestelde studies in het leven. Dat moet bedrijven ontraden om minder gunstige studies achter te houden wanneer ze een aanvraag tot toelating van hun product indienen. Derde partijen zullen de ingediende studies immers kunnen beoordelen en nagaan of er ander relevante studies of onderzoeksgegevens bestaan. "Dit is een grote stap voorwaarts en komt vooral het vertrouwen in de voedselveiligheid ten goede", reageert Bart Staes (Groen) tevreden. De verordening verplicht de aanvragers om alle relevante informatie met betrekking tot de veiligheidsbeoordeling mee te geven bij de aanvraag. Bepaalde informatie, bijvoorbeeld over het productieproces, mag wel vertrouwelijk blijven. De nieuwe regels zijn een reactie op het Europese burgerinitiatief rond glyfosaat, de onkruidverdelger waarvan de Europese vergunning eind 2017 met vijf jaar werd verlengd. Meer dan één miljoen burgers spraken toen hun ongerustheid uit over de transparantie van de wetenschappelijke studies en risicoanalyses die gebruikt worden bij de goedkeuring van pesticiden. (Belga)

De nieuwe regels roepen een gemeenschappelijke Europese databank met bestelde studies in het leven. Dat moet bedrijven ontraden om minder gunstige studies achter te houden wanneer ze een aanvraag tot toelating van hun product indienen. Derde partijen zullen de ingediende studies immers kunnen beoordelen en nagaan of er ander relevante studies of onderzoeksgegevens bestaan. "Dit is een grote stap voorwaarts en komt vooral het vertrouwen in de voedselveiligheid ten goede", reageert Bart Staes (Groen) tevreden. De verordening verplicht de aanvragers om alle relevante informatie met betrekking tot de veiligheidsbeoordeling mee te geven bij de aanvraag. Bepaalde informatie, bijvoorbeeld over het productieproces, mag wel vertrouwelijk blijven. De nieuwe regels zijn een reactie op het Europese burgerinitiatief rond glyfosaat, de onkruidverdelger waarvan de Europese vergunning eind 2017 met vijf jaar werd verlengd. Meer dan één miljoen burgers spraken toen hun ongerustheid uit over de transparantie van de wetenschappelijke studies en risicoanalyses die gebruikt worden bij de goedkeuring van pesticiden. (Belga)