De betogers klaagden het geweld en de repressie aan van Oeigoeren omdat zij kritiek durven uiten op het beleid van sinificatie (of verchinezing) door Peking in Xinjiang. Dat beleid leidt tot culturele en religieuze discriminatie. De Chinese regering van zijn kant zegt dat ze optreedt tegen Oeigoerse dissidenten die een onafhankelijke staat Oost-Turkestan zouden willen oprichten, zoals de Oeigoeren de regio Xinjiang noemen. Volgens de VN zaten in 2018 bijna een miljoen Oeigoeren in de Chinese opvoedingskampen, die ware gevangenissen zouden zijn. De Chinese overheid ontkent dat. En begin januari uitten Amerikaanse parlementsleden nog hun ongerustheid over de situatie in de regio Xinjiang en het lot van de Oeigoeren. In haar jaarrapport spreekt een commissie van het Amerikaanse Congres voor het toezicht op de mensenrechtensituatie in China van een grootschalige misdaad tegen de menselijkheid. (Belga)

De betogers klaagden het geweld en de repressie aan van Oeigoeren omdat zij kritiek durven uiten op het beleid van sinificatie (of verchinezing) door Peking in Xinjiang. Dat beleid leidt tot culturele en religieuze discriminatie. De Chinese regering van zijn kant zegt dat ze optreedt tegen Oeigoerse dissidenten die een onafhankelijke staat Oost-Turkestan zouden willen oprichten, zoals de Oeigoeren de regio Xinjiang noemen. Volgens de VN zaten in 2018 bijna een miljoen Oeigoeren in de Chinese opvoedingskampen, die ware gevangenissen zouden zijn. De Chinese overheid ontkent dat. En begin januari uitten Amerikaanse parlementsleden nog hun ongerustheid over de situatie in de regio Xinjiang en het lot van de Oeigoeren. In haar jaarrapport spreekt een commissie van het Amerikaanse Congres voor het toezicht op de mensenrechtensituatie in China van een grootschalige misdaad tegen de menselijkheid. (Belga)