De vakbondssecretaris zegt geen concrete aanwijzingen te hebben over de aangehaalde voorbeelden, maar er zijn wel signalen dat er politiekandidaten slagen die niet het vereiste niveau halen. "Niet het vereiste niveau van motivatie, kennis of attitude", aldus Dehaes. De vakbond vindt het hoe dan ook onaanvaardbaar dat de lat voor politiekandidaten lager zou worden gelegd. "We krijgen signalen dat er los wordt omgesprongen met de selectieprocedure. We moeten inderdaad het tekort aan agenten oplossen, maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit". Volgens de vakbond is één van de problemen de chronische onderbezetting van de rekruteringsdienst. "Er zijn elk jaar 8.000 à 9.000 kandidaten. Toch is men er niet in geslaagd dit jaar meer dan een zevenhonderdtal agenten aan te werven". (Belga)

De vakbondssecretaris zegt geen concrete aanwijzingen te hebben over de aangehaalde voorbeelden, maar er zijn wel signalen dat er politiekandidaten slagen die niet het vereiste niveau halen. "Niet het vereiste niveau van motivatie, kennis of attitude", aldus Dehaes. De vakbond vindt het hoe dan ook onaanvaardbaar dat de lat voor politiekandidaten lager zou worden gelegd. "We krijgen signalen dat er los wordt omgesprongen met de selectieprocedure. We moeten inderdaad het tekort aan agenten oplossen, maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit". Volgens de vakbond is één van de problemen de chronische onderbezetting van de rekruteringsdienst. "Er zijn elk jaar 8.000 à 9.000 kandidaten. Toch is men er niet in geslaagd dit jaar meer dan een zevenhonderdtal agenten aan te werven". (Belga)