Rochette wijst erop dat de aanbevelingen van het Brussels Parlement voor meer vertrouwen tussen burger en politie zijn overgenomen. "Er moeten transparantere klachtenprocedures komen, meer wijkagenten, een eenvormig gebruik van bodycams en monitoring van politiecontroles in de strijd tegen ethnic profiling. De schandalige aanpak van de betoging tegen klassenjustitie toont nogmaals aan hoe urgent concrete hervormingen hier zijn. Ook de andere prioriteiten zitten goed en kwamen er ook op basis van een brede consultatie: verkeersveiligheid, straatintimidatie van vrouwen of holebi's, polarisering en radicalisering maar bijvoorbeeld ook aandacht voor de vaak kwetsbare positie van drugsverslaafden, daklozen of sekswerkers", vindt het one.brussels-parlementslid. Maar Els Rochette waarschuwt tegelijk dat het plan geen dode letter mag blijven: "Het zijn immers nog steeds de zes politiezones die instaan voor de uitvoering van deze strategische doelstellingen. Er zijn de voorbije jaren stappen gezet naar meer harmonisering met de gewestelijke school voor veiligheidsberoepen (Brusafe) en een Brussels observatorium. En ook het nieuwe plan zet ook in op een fusie van de ondersteunende diensten en de harmonisering van de politiereglementen. Tegelijk blijven de politiezones en gemeenten vasthouden aan de eigen regels en inzichten". Rochette verwijst onder meer naar de coronacrisis waarin de maatregelen en handhaving per gemeente verschillend was, en naar het gebruik van bodycams, waar vandaag totaal geen lijn in zit. "Recent werd een gloednieuwe 'geïntegreerd' crisiscentrum ingehuldigd van 15 miljoen euro maar waar 2 van de 6 politiezones weigeren in te stappen. Er is dringend meer eenheid van commando nodig", besluit ze. One.brussels vindt het ook een positief signaal dat minister-president Rudi Vervoort in de marge van de bespreking van het GVPP zei dat hij het prostitutiebeleid wil regionaliseren. "Het moet gedaan zijn dat het aan de ene kant van de straat is toegestaan te tippelen en aan de andere kant ten strengste verboden. Of dat de ene zone inzet op sensibilisering en de andere op repressie. Daar wordt niemand beter van, en al zeker de kwetsbare sekswerkers niet. Dezelfde logica gaat op voor het brede veiligheidsplan: met eengemaakte reglementen en eenheid van commando zullen we de Brusselaars beter beschermen", besluit Els Rochette. (Belga)

Rochette wijst erop dat de aanbevelingen van het Brussels Parlement voor meer vertrouwen tussen burger en politie zijn overgenomen. "Er moeten transparantere klachtenprocedures komen, meer wijkagenten, een eenvormig gebruik van bodycams en monitoring van politiecontroles in de strijd tegen ethnic profiling. De schandalige aanpak van de betoging tegen klassenjustitie toont nogmaals aan hoe urgent concrete hervormingen hier zijn. Ook de andere prioriteiten zitten goed en kwamen er ook op basis van een brede consultatie: verkeersveiligheid, straatintimidatie van vrouwen of holebi's, polarisering en radicalisering maar bijvoorbeeld ook aandacht voor de vaak kwetsbare positie van drugsverslaafden, daklozen of sekswerkers", vindt het one.brussels-parlementslid. Maar Els Rochette waarschuwt tegelijk dat het plan geen dode letter mag blijven: "Het zijn immers nog steeds de zes politiezones die instaan voor de uitvoering van deze strategische doelstellingen. Er zijn de voorbije jaren stappen gezet naar meer harmonisering met de gewestelijke school voor veiligheidsberoepen (Brusafe) en een Brussels observatorium. En ook het nieuwe plan zet ook in op een fusie van de ondersteunende diensten en de harmonisering van de politiereglementen. Tegelijk blijven de politiezones en gemeenten vasthouden aan de eigen regels en inzichten". Rochette verwijst onder meer naar de coronacrisis waarin de maatregelen en handhaving per gemeente verschillend was, en naar het gebruik van bodycams, waar vandaag totaal geen lijn in zit. "Recent werd een gloednieuwe 'geïntegreerd' crisiscentrum ingehuldigd van 15 miljoen euro maar waar 2 van de 6 politiezones weigeren in te stappen. Er is dringend meer eenheid van commando nodig", besluit ze. One.brussels vindt het ook een positief signaal dat minister-president Rudi Vervoort in de marge van de bespreking van het GVPP zei dat hij het prostitutiebeleid wil regionaliseren. "Het moet gedaan zijn dat het aan de ene kant van de straat is toegestaan te tippelen en aan de andere kant ten strengste verboden. Of dat de ene zone inzet op sensibilisering en de andere op repressie. Daar wordt niemand beter van, en al zeker de kwetsbare sekswerkers niet. Dezelfde logica gaat op voor het brede veiligheidsplan: met eengemaakte reglementen en eenheid van commando zullen we de Brusselaars beter beschermen", besluit Els Rochette. (Belga)