Bij een onderhoud van het 33-jaar oude schip werd een stuk verkeerd gemonteerd, waardoor het aan de kade moet blijven liggen. "De onderhoudsfirma heeft beloofd dat te herstellen, maar dat is nog niet gebeurd", wordt bevestigd bij staatssecretaris Demir, die zich ter plaatse van de situatie zal gaan vergewissen. Intussen heeft de regering besloten een nieuw schip aan te kopen. "Het bestek daarvoor is klaar en kreeg een gunstig advies van de inspectie van Financiën. Eind dit jaar kan met de bouw worden gestart, met de bedoeling het in 2020 op te leveren", klinkt het. Intussen heeft het schip dus al bijna een jaar geen onderzoeks- en monitoringopdrachten kunnen uitvoeren, wordt bevestigd bij de staatssecretaris. Behalve als onderzoeksschip wordt de Belgica ook gebruikt voor opleiding en het uitvoeren van nationale en internationale monitoringsopdrachten, onder meer naar windmolens, baggering, visserij of de kwaliteit van het zeewater. De Belgica kan ook worden ingezet als interventieplatform bij rampen. (Belga)

Bij een onderhoud van het 33-jaar oude schip werd een stuk verkeerd gemonteerd, waardoor het aan de kade moet blijven liggen. "De onderhoudsfirma heeft beloofd dat te herstellen, maar dat is nog niet gebeurd", wordt bevestigd bij staatssecretaris Demir, die zich ter plaatse van de situatie zal gaan vergewissen. Intussen heeft de regering besloten een nieuw schip aan te kopen. "Het bestek daarvoor is klaar en kreeg een gunstig advies van de inspectie van Financiën. Eind dit jaar kan met de bouw worden gestart, met de bedoeling het in 2020 op te leveren", klinkt het. Intussen heeft het schip dus al bijna een jaar geen onderzoeks- en monitoringopdrachten kunnen uitvoeren, wordt bevestigd bij de staatssecretaris. Behalve als onderzoeksschip wordt de Belgica ook gebruikt voor opleiding en het uitvoeren van nationale en internationale monitoringsopdrachten, onder meer naar windmolens, baggering, visserij of de kwaliteit van het zeewater. De Belgica kan ook worden ingezet als interventieplatform bij rampen. (Belga)