Hoewel de hulpverlening onmiddellijk na de aanslagen goed verliep, bleek er heel wat te schorten aan de hulp en begeleiding aan de slachtoffers op langere termijn. Slachtoffers getuigden in de onderzoekscommissie dat ze zich in de steek gelaten voelden, tegen hoge kosten aankeken en dat hun administratieve rompslomp haast niet te overzien was. Om te vermijden dat het nog ooit zo loopt, heeft de parlementaire onderzoekscommissie een reeks aanbevelingen uitgewerkt. Over de voorstellen bestaat een consensus over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, dus niets zou de implementatie in de weg mogen staan. Vooreerst wil de commissie vermijden dat slachtoffers nog geconfronteerd zouden worden met bergen paperassen en hun verhaal telkens weer zouden moeten herhalen bij alle mogelijke diensten. Als oplossing pleit de commissie voor een uniek loket met één referentiepersoon per slachtoffer, een interfederale taskforce, een slachtofferkaart en één enkele expertise die uitmaakt of een slachtoffer recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen. De commissie wil ook dat slachtoffers meteen financieel geholpen worden. De staat zou daarbij onmiddellijk de schade vergoeden en dat geld vervolgens terugvorderen bij de verzekeringsmaatschappijen. Slachtoffers zonder individuele rechtsbijstandsverzekering zouden ook via de staat een advocaat moeten kunnen krijgen. De bedragen die de Commissie voor Financiële Hulp uitkeert, had de regering eerder al verdubbeld. De goedkeuring van de aanbevelingen maakt de weg vrij voor de bijsturing en goedkeuring van het wetsontwerp van de regering dat een eigen statuut invoert voor terreurslachtoffers. De bespreking daarvan stond tijdelijk 'on hold'. Het ontwerp voorziet onder meer in een vergoedingspensioen, terugbetaling van medische en psychologische kosten en recht op gratis openbaar vervoer, naar analogie met het statuut van oorlogsslachtoffers. Buitenlandse slachtoffers die niet in België verblijven, vallen buiten dit statuut, aangezien ze niet bijdragen aan ons systeem van sociale zekerheid. Zij zullen echter evenwaardige financiële steun genieten van de Commissie voor Financiële Hulp, verzekerde commissievoorzitter Patrick Dewael nog. (Belga)

Hoewel de hulpverlening onmiddellijk na de aanslagen goed verliep, bleek er heel wat te schorten aan de hulp en begeleiding aan de slachtoffers op langere termijn. Slachtoffers getuigden in de onderzoekscommissie dat ze zich in de steek gelaten voelden, tegen hoge kosten aankeken en dat hun administratieve rompslomp haast niet te overzien was. Om te vermijden dat het nog ooit zo loopt, heeft de parlementaire onderzoekscommissie een reeks aanbevelingen uitgewerkt. Over de voorstellen bestaat een consensus over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, dus niets zou de implementatie in de weg mogen staan. Vooreerst wil de commissie vermijden dat slachtoffers nog geconfronteerd zouden worden met bergen paperassen en hun verhaal telkens weer zouden moeten herhalen bij alle mogelijke diensten. Als oplossing pleit de commissie voor een uniek loket met één referentiepersoon per slachtoffer, een interfederale taskforce, een slachtofferkaart en één enkele expertise die uitmaakt of een slachtoffer recht heeft op bepaalde tegemoetkomingen. De commissie wil ook dat slachtoffers meteen financieel geholpen worden. De staat zou daarbij onmiddellijk de schade vergoeden en dat geld vervolgens terugvorderen bij de verzekeringsmaatschappijen. Slachtoffers zonder individuele rechtsbijstandsverzekering zouden ook via de staat een advocaat moeten kunnen krijgen. De bedragen die de Commissie voor Financiële Hulp uitkeert, had de regering eerder al verdubbeld. De goedkeuring van de aanbevelingen maakt de weg vrij voor de bijsturing en goedkeuring van het wetsontwerp van de regering dat een eigen statuut invoert voor terreurslachtoffers. De bespreking daarvan stond tijdelijk 'on hold'. Het ontwerp voorziet onder meer in een vergoedingspensioen, terugbetaling van medische en psychologische kosten en recht op gratis openbaar vervoer, naar analogie met het statuut van oorlogsslachtoffers. Buitenlandse slachtoffers die niet in België verblijven, vallen buiten dit statuut, aangezien ze niet bijdragen aan ons systeem van sociale zekerheid. Zij zullen echter evenwaardige financiële steun genieten van de Commissie voor Financiële Hulp, verzekerde commissievoorzitter Patrick Dewael nog. (Belga)