De twee onderzoeksgroepen hebben enerzijds een studie gedaan van de internationale, vooral Engelstalige wetenschappelijke literauur die er al over dit onderwerp bestaat. Bedoeling was te komen tot een reeks handvatten die kunnen worden aangereikt om de problematiek te remediëren: welke richtlijnen kunnen geformuleerd worden om de vaardigheid aan te scherpen? "Daarnaast hebben we ook bij een groep leerkrachten van onze drie onderwijsnetten afgetoetst of die remedies ook haalbaar zijn in de klas." Het onderzoek heeft vijf principes opgeleverd die cruciaal zijn bij het leesonderwijs: de leesmotivatie moet vergroot worden via betekenisvolle teksten, leerlingen moeten op een interactieve manier (interactie met de leekracht maar ook met de medeleerlingen) leesstraegieën aangeleerd krijgen. "Belangrijk is dat die principes op mekaar inhaken, het ene kan niet los gezien worden van het andere", verduidelijkt Van Keer. "En heel belangrijk is dat begripend lezen niet in een apart vakje wordt gestopt, maar in alle vakken wordt toegpast. Even goed in de les wiskunde als in de les Nederlands. In die zin is het goed dat ons onderzoek zich richt op het basisonderwijs. Daar is een leerkracht verantwoordelijk voor het geven van verschillende vakinhouden." (Belga)

De twee onderzoeksgroepen hebben enerzijds een studie gedaan van de internationale, vooral Engelstalige wetenschappelijke literauur die er al over dit onderwerp bestaat. Bedoeling was te komen tot een reeks handvatten die kunnen worden aangereikt om de problematiek te remediëren: welke richtlijnen kunnen geformuleerd worden om de vaardigheid aan te scherpen? "Daarnaast hebben we ook bij een groep leerkrachten van onze drie onderwijsnetten afgetoetst of die remedies ook haalbaar zijn in de klas." Het onderzoek heeft vijf principes opgeleverd die cruciaal zijn bij het leesonderwijs: de leesmotivatie moet vergroot worden via betekenisvolle teksten, leerlingen moeten op een interactieve manier (interactie met de leekracht maar ook met de medeleerlingen) leesstraegieën aangeleerd krijgen. "Belangrijk is dat die principes op mekaar inhaken, het ene kan niet los gezien worden van het andere", verduidelijkt Van Keer. "En heel belangrijk is dat begripend lezen niet in een apart vakje wordt gestopt, maar in alle vakken wordt toegpast. Even goed in de les wiskunde als in de les Nederlands. In die zin is het goed dat ons onderzoek zich richt op het basisonderwijs. Daar is een leerkracht verantwoordelijk voor het geven van verschillende vakinhouden." (Belga)