De HoGent werkt voor het onderzoek samen met de Amerikaanse University of Virginia. Daar wordt onderzocht met welke klanken Engelstaligen worstelen als ze het Nederlands uitspreken. Maar ook de struikelblokken van Franstaligen en Chineestaligen worden bestudeerd. In totaal worden minstens 40 vrijwilligers in elke taal aan het onderzoek onderworpen. Op die manier worden in totaal 480 spraaksamples verzameld, dit betekent 120 verschillende versies van dezelfde stimulus. Het einddoel is om accenten in een andere taal dan de moedertaal 'zichtbaar' te maken om van daaruit tools aan te reiken om klinkers in een vreemde taal accentloos te leren uitspreken. In eerste instantie wordt de uitspraak van 40 Nederlandstaligen, 40 Franstaligen, 40 Engelstaligen en 40 Chineestaligen grondig ontleed. Van zodra ze dit in kaart gebracht hebben, kan er in een vervolgonderzoek een programma ontwikkeld worden om sprekers van vreemde talen te helpen om via biofeedback hun mondstand aan te passen in functie van een accentloze uitspraak. (Belga)

De HoGent werkt voor het onderzoek samen met de Amerikaanse University of Virginia. Daar wordt onderzocht met welke klanken Engelstaligen worstelen als ze het Nederlands uitspreken. Maar ook de struikelblokken van Franstaligen en Chineestaligen worden bestudeerd. In totaal worden minstens 40 vrijwilligers in elke taal aan het onderzoek onderworpen. Op die manier worden in totaal 480 spraaksamples verzameld, dit betekent 120 verschillende versies van dezelfde stimulus. Het einddoel is om accenten in een andere taal dan de moedertaal 'zichtbaar' te maken om van daaruit tools aan te reiken om klinkers in een vreemde taal accentloos te leren uitspreken. In eerste instantie wordt de uitspraak van 40 Nederlandstaligen, 40 Franstaligen, 40 Engelstaligen en 40 Chineestaligen grondig ontleed. Van zodra ze dit in kaart gebracht hebben, kan er in een vervolgonderzoek een programma ontwikkeld worden om sprekers van vreemde talen te helpen om via biofeedback hun mondstand aan te passen in functie van een accentloze uitspraak. (Belga)