Maar er zijn ook een aantal "pijnpunten" die in het inspectieverslag aangehaald worden, over de evaluatie en feedback naar leerlingen toe, bijvoorbeeld, die beter kan, of over de kwaliteitsontwikkeling waar onvoldoende aandacht voor is in de Vlaamse scholen. "We erkennen de nood aan datageletterdheid, zoals de commissie Monard vorige week aangaf", reageert de vrije onderwijskoepel. "De resultaten van gevalideerde toetsen in het basisonderwijs kunnen sterker worden ingezet. Met de vernieuwde evaluatiebox, een tool die we onze basisscholen aanbieden, moedigen we scholen aan om op een geïnformeerde manier aan kwaliteitsontwikkeling te doen. Ook onderzoeken we, of we voor het secundair onderwijs gestandaardiseerde toetsen kunnen ontwikkelen. Datagebruik is één van de strategische doelstellingen uit ons begeleidingsplan." "De vaststellingen geven ons belangrijke aanwijzingen over de sterktes en werkpunten in de scholen en waarop we extra moeten inzetten", besluit Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een eerste reactie aan Belga. "Het verslag bevestigt dat onze scholen kwaliteitsvol werken, maar dat we moeten blijven inzetten op kwaliteitsontwikkeling en evaluatie. Onze pedagogische begeleidingsdienst gaat hier zeker mee aan de slag." (Belga)

Maar er zijn ook een aantal "pijnpunten" die in het inspectieverslag aangehaald worden, over de evaluatie en feedback naar leerlingen toe, bijvoorbeeld, die beter kan, of over de kwaliteitsontwikkeling waar onvoldoende aandacht voor is in de Vlaamse scholen. "We erkennen de nood aan datageletterdheid, zoals de commissie Monard vorige week aangaf", reageert de vrije onderwijskoepel. "De resultaten van gevalideerde toetsen in het basisonderwijs kunnen sterker worden ingezet. Met de vernieuwde evaluatiebox, een tool die we onze basisscholen aanbieden, moedigen we scholen aan om op een geïnformeerde manier aan kwaliteitsontwikkeling te doen. Ook onderzoeken we, of we voor het secundair onderwijs gestandaardiseerde toetsen kunnen ontwikkelen. Datagebruik is één van de strategische doelstellingen uit ons begeleidingsplan." "De vaststellingen geven ons belangrijke aanwijzingen over de sterktes en werkpunten in de scholen en waarop we extra moeten inzetten", besluit Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een eerste reactie aan Belga. "Het verslag bevestigt dat onze scholen kwaliteitsvol werken, maar dat we moeten blijven inzetten op kwaliteitsontwikkeling en evaluatie. Onze pedagogische begeleidingsdienst gaat hier zeker mee aan de slag." (Belga)