De zaak rond De Blokkendoos veroorzaakte in juni 2013 heel wat heisa op het Antwerpse Kiel. Enkele ouders stapten toen naar de directie omdat ze "ongepast gedrag" hadden opgemerkt bij hun kind en wezen kleuterjuf Magalie met de vinger. Toen de directie de feiten in hun ogen niet ernstig genoeg nam, volgde een dagenlange protestactie van tientallen ouders en buurtbewoners. In samenspraak met het stedelijk onderwijs besloot de directie het schooljaar daarom vroegtijdig te beëindigen. Na een klacht opende het Antwerpse parket een onderzoek naar het vermeende misbruik, maar daarbij kwamen geen aanwijzingen aan het licht dat juf Magalie zich aan dergelijke feiten schuldig zou hebben gemaakt. In "Koppen" zei Magalie dat er allicht toch sprake was van misbruik, al weet ze niet door wie. Het parket stelt echter dat er tijdens het onderzoek ook geen aanwijzingen van misdrijven door anderen naar boven zijn gekomen. Er worden momenteel ook geen onderzoeksdaden meer uitgevoerd en indien de KI binnenkort het parket-generaal volgt, is daarmee voor het parket de kous af. (Belga)

De zaak rond De Blokkendoos veroorzaakte in juni 2013 heel wat heisa op het Antwerpse Kiel. Enkele ouders stapten toen naar de directie omdat ze "ongepast gedrag" hadden opgemerkt bij hun kind en wezen kleuterjuf Magalie met de vinger. Toen de directie de feiten in hun ogen niet ernstig genoeg nam, volgde een dagenlange protestactie van tientallen ouders en buurtbewoners. In samenspraak met het stedelijk onderwijs besloot de directie het schooljaar daarom vroegtijdig te beëindigen. Na een klacht opende het Antwerpse parket een onderzoek naar het vermeende misbruik, maar daarbij kwamen geen aanwijzingen aan het licht dat juf Magalie zich aan dergelijke feiten schuldig zou hebben gemaakt. In "Koppen" zei Magalie dat er allicht toch sprake was van misbruik, al weet ze niet door wie. Het parket stelt echter dat er tijdens het onderzoek ook geen aanwijzingen van misdrijven door anderen naar boven zijn gekomen. Er worden momenteel ook geen onderzoeksdaden meer uitgevoerd en indien de KI binnenkort het parket-generaal volgt, is daarmee voor het parket de kous af. (Belga)