De resultaten van de studie komen er naar aanleiding van de rechtszaak tegen Deliveroo die donderdag start in Brussel. Daarin zal de rechter zich buigen over de vraag of het bedrijf koeriers onterecht laat werken als zelfstandigen, waardoor ze amper toegang tot sociale rechten hebben. De resultaten van het onderzoek van Vandevenne tonen dat maaltijdkoeriers gemiddeld precairdere jobs hebben dan andere werknemers. "Met name door hun onzekere contracten, de lange en onregelmatige werkuren, het gebrek aan sociale zekerheid en de gemiddeld lage en onstabiele lonen. We vonden ook een relatie met hun algemeen welbevinden. Koeriers met hele precaire jobs zitten slechter in hun vel", merkt Vandevenne. Het onderzoek gaf tegelijkertijd inzicht in andere werkgebonden praktijken. Koeriers zijn vaak jonge mannen met migratieachtergrond, zo blijkt 43% van de 170 ondervraagde maaltijdbezorgers niet in België geboren. "Het huren van koerieraccounts is een courante praktijk, met name bij koeriers zonder papieren en minderjarigen", zegt Vandevenne "Het maakt de ambitie van vakbonden om precariteit binnen de jobs van koeriers tegen te gaan er niet gemakkelijker op. Stel immers dat donderdag blijkt dat koeriers werknemers zijn. Wat gebeurt er dan met de koeriers zonder papieren?" (Belga)

De resultaten van de studie komen er naar aanleiding van de rechtszaak tegen Deliveroo die donderdag start in Brussel. Daarin zal de rechter zich buigen over de vraag of het bedrijf koeriers onterecht laat werken als zelfstandigen, waardoor ze amper toegang tot sociale rechten hebben. De resultaten van het onderzoek van Vandevenne tonen dat maaltijdkoeriers gemiddeld precairdere jobs hebben dan andere werknemers. "Met name door hun onzekere contracten, de lange en onregelmatige werkuren, het gebrek aan sociale zekerheid en de gemiddeld lage en onstabiele lonen. We vonden ook een relatie met hun algemeen welbevinden. Koeriers met hele precaire jobs zitten slechter in hun vel", merkt Vandevenne. Het onderzoek gaf tegelijkertijd inzicht in andere werkgebonden praktijken. Koeriers zijn vaak jonge mannen met migratieachtergrond, zo blijkt 43% van de 170 ondervraagde maaltijdbezorgers niet in België geboren. "Het huren van koerieraccounts is een courante praktijk, met name bij koeriers zonder papieren en minderjarigen", zegt Vandevenne "Het maakt de ambitie van vakbonden om precariteit binnen de jobs van koeriers tegen te gaan er niet gemakkelijker op. Stel immers dat donderdag blijkt dat koeriers werknemers zijn. Wat gebeurt er dan met de koeriers zonder papieren?" (Belga)