Op dit moment worden vaccins door farmabedrijven aan een veertigtal ziekenhuizen geleverd. Daar worden ze geprepareerd en verdeeld over de zowat 150 vaccinatiecentra. Dat prepareren en verdelen vraagt een groot aantal zeer specifieke handelingen, zoals administratie, planning van de koelcapaciteit en ontdooiing, kwaliteitscontrole en herverpakking. Bovendien betekent de huidige aanpak ook dat er permanent 140 mensen van het zorgpersoneel fulltime worden ingezet voor logistiek. Volgens het onderzoek van professoren Roel Gevaers en Wouter Dewulf van het departement Transport en Ruimtelijke Ordening aan de UAntwerpen en Ruben Guisson en Annelies De Meyer, experts 'optimalisatie bevoorradingsketen' van VITO, leidt die manier tot een verlies van zowat 3 procent vaccins. Gedurende de hele campagne zou dat gaan om ongeveer 560.000 vaccins. Zwakke schakel in dit hele proces is volgens het onderzoek dan ook de lange distributieketen. Hoe langer de keten, hoe meer kans op incidenten en bijgevolg dus schade en verlies van vaccins, klinkt het. De onderzoekers pleiten daarom voor één logistieke hub met een vijftigtal specialisten uit de farmadistributiesector. Daardoor zouden de al drukke verdeelziekenhuizen kunnen ontlast worden en kan het verlies aan vaccins nog meer beperkt worden. Met de tussenstap van de ziekenhuizen wordt nu een verlies van 3 procent van vaccins aangenomen (560.000 vaccins). Werken met een centrale hub die de vaccins verdeelt, zal niet verhinderen dat er nog altijd verlies van vaccins zal zijn. Alleen schat dit model het verlies op 2 procent, goed voor zowat 370.000 vaccins. Het verschil tussen beide betekent volgens de onderzoekers dus extra ruimte om 95.000 mensen een dubbele dosis toe te dienen. (Belga)

Op dit moment worden vaccins door farmabedrijven aan een veertigtal ziekenhuizen geleverd. Daar worden ze geprepareerd en verdeeld over de zowat 150 vaccinatiecentra. Dat prepareren en verdelen vraagt een groot aantal zeer specifieke handelingen, zoals administratie, planning van de koelcapaciteit en ontdooiing, kwaliteitscontrole en herverpakking. Bovendien betekent de huidige aanpak ook dat er permanent 140 mensen van het zorgpersoneel fulltime worden ingezet voor logistiek. Volgens het onderzoek van professoren Roel Gevaers en Wouter Dewulf van het departement Transport en Ruimtelijke Ordening aan de UAntwerpen en Ruben Guisson en Annelies De Meyer, experts 'optimalisatie bevoorradingsketen' van VITO, leidt die manier tot een verlies van zowat 3 procent vaccins. Gedurende de hele campagne zou dat gaan om ongeveer 560.000 vaccins. Zwakke schakel in dit hele proces is volgens het onderzoek dan ook de lange distributieketen. Hoe langer de keten, hoe meer kans op incidenten en bijgevolg dus schade en verlies van vaccins, klinkt het. De onderzoekers pleiten daarom voor één logistieke hub met een vijftigtal specialisten uit de farmadistributiesector. Daardoor zouden de al drukke verdeelziekenhuizen kunnen ontlast worden en kan het verlies aan vaccins nog meer beperkt worden. Met de tussenstap van de ziekenhuizen wordt nu een verlies van 3 procent van vaccins aangenomen (560.000 vaccins). Werken met een centrale hub die de vaccins verdeelt, zal niet verhinderen dat er nog altijd verlies van vaccins zal zijn. Alleen schat dit model het verlies op 2 procent, goed voor zowat 370.000 vaccins. Het verschil tussen beide betekent volgens de onderzoekers dus extra ruimte om 95.000 mensen een dubbele dosis toe te dienen. (Belga)