Onder de personen die zich sterk bedreigd voelden door de aanslagen en de terreurdreiging in de periode nadien beschouwde meer dan een derde dit als de slechtste periode uit hun leven. Bijna drie op de vier schreef dat rechtstreeks toe aan de dreiging van terrorisme. Binnen de groep die de aanslagen en de terreurdreiging als de slechtste periode uit hun leven omschreef, had bijna de helft last van psychische symptomen zoals angst en depressieve gevoelens.

Vier op de vijf schreven dit toe aan de aanslagen en de terreurdreiging. Iets minder dan een op vijf kende lichamelijke problemen, door de helft toegeschreven aan de aanslagen en de terreurdreiging. Bij de personen die zich sterk bedreigd voelden, lag het aantal alarmerende lichamelijke problemen een pak hoger. Flauwvallen kwam 3,6 keer meer voor, kortademigheid en pijn in de borst kwam 2,4 keer meer voor.

Bepaalde groepen mensen zoals vrouwen, sterk gelovige mensen en in het bijzonder moslims en mensen die veel informatie zochten in de media voelden zich meer bedreigd. De VUB-onderzoekers formuleerden ook een aantal conclusies, en zien dat de terroristische aanslagen niet alleen directe slachtoffers maakten. Veel anderen ervaren ook problemen, wat volgens de onderzoekers ook het doel was van de terroristen. Uit de cijfers blijkt dat personen die zich bedreigd voelen vanwege de perceptie gevoeliger zijn aan gezondheidsproblemen.

De meeste mensen zijn vaak veerkrachtig genoeg om deze gevoelens te verwerken, maar een deel ontwikkelt toch ernstige problemen, zoals een posttraumatische stressaandoening. Doordat vele van deze indirecte slachtoffers nadien geen professionele hulp opzoeken, stellen de onderzoekers dat zorgverleners en beleidsmakers voorbereid moeten zijn om na aanslagen ook mensen op te vangen die problemen ervaren als gevolg van de terreurdreiging.

Het onderzoek werd afgenomen bij 2.620 Belgen, na een oproep in de media. Omdat het gaat om een onderzoek waaraan mensen die zich aangesproken voelden, konden deelnemen, is de steekproef wel niet representatief. De Mental Health and Wellbeing Research Group van de VUB start nu een opvolgonderzoek om te kijken welke impact de terreurdreiging ruim twee jaar na de aanslagen heeft. Iedereen kan deelnemen aan het vervolgonderzoek via de vragenlijst op de website www.wellbeing.brussels.

Onder de personen die zich sterk bedreigd voelden door de aanslagen en de terreurdreiging in de periode nadien beschouwde meer dan een derde dit als de slechtste periode uit hun leven. Bijna drie op de vier schreef dat rechtstreeks toe aan de dreiging van terrorisme. Binnen de groep die de aanslagen en de terreurdreiging als de slechtste periode uit hun leven omschreef, had bijna de helft last van psychische symptomen zoals angst en depressieve gevoelens. Vier op de vijf schreven dit toe aan de aanslagen en de terreurdreiging. Iets minder dan een op vijf kende lichamelijke problemen, door de helft toegeschreven aan de aanslagen en de terreurdreiging. Bij de personen die zich sterk bedreigd voelden, lag het aantal alarmerende lichamelijke problemen een pak hoger. Flauwvallen kwam 3,6 keer meer voor, kortademigheid en pijn in de borst kwam 2,4 keer meer voor. Bepaalde groepen mensen zoals vrouwen, sterk gelovige mensen en in het bijzonder moslims en mensen die veel informatie zochten in de media voelden zich meer bedreigd. De VUB-onderzoekers formuleerden ook een aantal conclusies, en zien dat de terroristische aanslagen niet alleen directe slachtoffers maakten. Veel anderen ervaren ook problemen, wat volgens de onderzoekers ook het doel was van de terroristen. Uit de cijfers blijkt dat personen die zich bedreigd voelen vanwege de perceptie gevoeliger zijn aan gezondheidsproblemen. De meeste mensen zijn vaak veerkrachtig genoeg om deze gevoelens te verwerken, maar een deel ontwikkelt toch ernstige problemen, zoals een posttraumatische stressaandoening. Doordat vele van deze indirecte slachtoffers nadien geen professionele hulp opzoeken, stellen de onderzoekers dat zorgverleners en beleidsmakers voorbereid moeten zijn om na aanslagen ook mensen op te vangen die problemen ervaren als gevolg van de terreurdreiging. Het onderzoek werd afgenomen bij 2.620 Belgen, na een oproep in de media. Omdat het gaat om een onderzoek waaraan mensen die zich aangesproken voelden, konden deelnemen, is de steekproef wel niet representatief. De Mental Health and Wellbeing Research Group van de VUB start nu een opvolgonderzoek om te kijken welke impact de terreurdreiging ruim twee jaar na de aanslagen heeft. Iedereen kan deelnemen aan het vervolgonderzoek via de vragenlijst op de website www.wellbeing.brussels.