Een aantal (ex-)politiemensen getuigde aan Gazet van Antwerpen over racistische pesterijen door collega's en leidinggevenden in het Mechelse korps. Volgens een aantal van hen is de situatie in Mechelen "ernstiger" dan in het Antwerpse korps, dat onlangs heel wat kritiek kreeg van het Comité P. NSPV-voorzitter Tom De Gent vindt dat het Comité P een grondig onderzoek moet doen naar het functioneren van het Mechelse korps. "Als in enkele jaren tijd bijna alle medewerkers van Turkse of Marokkaanse origine vertrekken, dan is er een probleem. Bovendien heeft onze vakbond de jongste jaren namens leden uit Mechelen een veertigtal procedures moeten voeren tegen beslissingen van de korpsleiding. Dat is een zeer hoog aantal. Of er sprake van racisme is, laat ik nog in het midden, want niet alleen allochtonen klagen over de korpsleiding." Korpschef Yves Bogaerts zegt zelf ook een voorstander te zijn van een onderzoek door het Comité P. "Omdat ik me tegen intentieprocessen of onterechte beschuldigingen toch niet kan verdedigen. Ik sluit niet uit dat er incidenten gebeuren, maar volgens onze preventiedienst zijn er geen indicaties dat er in ons korps een sfeer van onverdraagzaamheid heerst." (Belga)

Een aantal (ex-)politiemensen getuigde aan Gazet van Antwerpen over racistische pesterijen door collega's en leidinggevenden in het Mechelse korps. Volgens een aantal van hen is de situatie in Mechelen "ernstiger" dan in het Antwerpse korps, dat onlangs heel wat kritiek kreeg van het Comité P. NSPV-voorzitter Tom De Gent vindt dat het Comité P een grondig onderzoek moet doen naar het functioneren van het Mechelse korps. "Als in enkele jaren tijd bijna alle medewerkers van Turkse of Marokkaanse origine vertrekken, dan is er een probleem. Bovendien heeft onze vakbond de jongste jaren namens leden uit Mechelen een veertigtal procedures moeten voeren tegen beslissingen van de korpsleiding. Dat is een zeer hoog aantal. Of er sprake van racisme is, laat ik nog in het midden, want niet alleen allochtonen klagen over de korpsleiding." Korpschef Yves Bogaerts zegt zelf ook een voorstander te zijn van een onderzoek door het Comité P. "Omdat ik me tegen intentieprocessen of onterechte beschuldigingen toch niet kan verdedigen. Ik sluit niet uit dat er incidenten gebeuren, maar volgens onze preventiedienst zijn er geen indicaties dat er in ons korps een sfeer van onverdraagzaamheid heerst." (Belga)