Iedere vrouw vraagt het zich tijdens haar zwangerschap wel eens af: is het wel verstandig en veilig om medicijn X of Y te nemen tijdens de zwangerschap? En ook zorgverleners zijn soms op zoek naar betrouwbare informatie. "Mijn doctoraatsonderzoek toonde aan dat zowel vrouwen als zorgverleners heel wat vragen hebben over het veilig gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding en dat ze op verschillende manieren op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen. Zo gaven vrouwen aan frequent gebruik te maken van Dr. Google, terwijl ze amper betrouwbare online bronnen zoals www.gezondzwangerworden.be raadpleegden", legt doctoraatsonderzoeker Michael Ceulemans uit. Verder blijkt dat er weinig data wordt geregistreerd over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Er is dus onvoldoende informatie over de gezondheidsuitkomsten van het gebruik van geneesmiddelen. In verschillende landen (bv. Frankrijk, Nederland en Duitsland) bestaat er een laagdrempelig informatiecentrum waar mensen terechtkunnen voor informatie over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Als het van onderzoeker Ceulemans afhangt, komt er best ook zo'n expertisecentrum in België. De volgende federale regering zou daar werk van moeten maken, is zijn boodschap. "Zowel patiënten, zorgverleners als de toekomstige generaties zouden hier baat bij hebben", klinkt het. Helemaal nieuw is het pleidooi voor zo'n expertisecentrum niet. Drie jaar geleden kwam de Geneesmiddelencommissie met een gelijkaardige aanbeveling. Maar die aanbeveling bleef volgens de onderzoeker voorlopig dode letter. (Belga)

Iedere vrouw vraagt het zich tijdens haar zwangerschap wel eens af: is het wel verstandig en veilig om medicijn X of Y te nemen tijdens de zwangerschap? En ook zorgverleners zijn soms op zoek naar betrouwbare informatie. "Mijn doctoraatsonderzoek toonde aan dat zowel vrouwen als zorgverleners heel wat vragen hebben over het veilig gebruik van geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding en dat ze op verschillende manieren op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen. Zo gaven vrouwen aan frequent gebruik te maken van Dr. Google, terwijl ze amper betrouwbare online bronnen zoals www.gezondzwangerworden.be raadpleegden", legt doctoraatsonderzoeker Michael Ceulemans uit. Verder blijkt dat er weinig data wordt geregistreerd over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Er is dus onvoldoende informatie over de gezondheidsuitkomsten van het gebruik van geneesmiddelen. In verschillende landen (bv. Frankrijk, Nederland en Duitsland) bestaat er een laagdrempelig informatiecentrum waar mensen terechtkunnen voor informatie over het gebruik van geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Als het van onderzoeker Ceulemans afhangt, komt er best ook zo'n expertisecentrum in België. De volgende federale regering zou daar werk van moeten maken, is zijn boodschap. "Zowel patiënten, zorgverleners als de toekomstige generaties zouden hier baat bij hebben", klinkt het. Helemaal nieuw is het pleidooi voor zo'n expertisecentrum niet. Drie jaar geleden kwam de Geneesmiddelencommissie met een gelijkaardige aanbeveling. Maar die aanbeveling bleef volgens de onderzoeker voorlopig dode letter. (Belga)