Het principe 'opvang bestellen = opvang betalen' is ingevoerd met het nieuwe kinderopvangdecreet. In opvanginitiatieven waar ouders betalen volgens hun inkomen, krijgen die ouders sinds 1 april 2015 een aantal 'respijtdagen', dagen waarop de kinderen gerechtvaardigd afwezig mogen zijn. Voor kinderen die voltijds naar de opvang komen, gaat het om 18 dagen op jaarbasis. Is er opvang besteld en is het aantal 'respijtdagen' op, dan kunnen de voorzieningen een bijdrage vragen. Die bijdrage mag niet meer zijn dan het maximumtarief. De maatregel is onder meer bedoeld om ouders bewuster te laten nadenken over de opvang die ze nodig hebben. Achterliggend doel is zo te komen tot een efficiënter gebruik van de beschikbare opvangplaatsen. Maar zowel in aanloop naar de regel als na de invoering ervan was er behoorlijk wat discussie, bijvoorbeeld over het vastgelegde aantal respijtdagen, over flexibliteit in geval van ziekte en over de hoogte van de bijdrage die kinderopvanginitiatieven aanrekenen. De Arteveldehogeschool in Gent gaat nu onderzoeken hoe het principe van 'opvang bestellen is opvang betalen' in praktijk is gebracht. Ook de ervaringen van ouders en de impact op hun gebruik van kinderopvang worden in kaart gebracht. In maart zullen kinderopvanginitiatieven via een steekproef uitgenodigd worden deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoeksresultaten worden in juli verwacht. "In overleg met de sector zal Kind en Gezin daarna evalueren of de regelgeving het gewenste effect bereikt", zo staat te lezen in de nieuwsbrief van Kind & Gezin. (Belga)

Het principe 'opvang bestellen = opvang betalen' is ingevoerd met het nieuwe kinderopvangdecreet. In opvanginitiatieven waar ouders betalen volgens hun inkomen, krijgen die ouders sinds 1 april 2015 een aantal 'respijtdagen', dagen waarop de kinderen gerechtvaardigd afwezig mogen zijn. Voor kinderen die voltijds naar de opvang komen, gaat het om 18 dagen op jaarbasis. Is er opvang besteld en is het aantal 'respijtdagen' op, dan kunnen de voorzieningen een bijdrage vragen. Die bijdrage mag niet meer zijn dan het maximumtarief. De maatregel is onder meer bedoeld om ouders bewuster te laten nadenken over de opvang die ze nodig hebben. Achterliggend doel is zo te komen tot een efficiënter gebruik van de beschikbare opvangplaatsen. Maar zowel in aanloop naar de regel als na de invoering ervan was er behoorlijk wat discussie, bijvoorbeeld over het vastgelegde aantal respijtdagen, over flexibliteit in geval van ziekte en over de hoogte van de bijdrage die kinderopvanginitiatieven aanrekenen. De Arteveldehogeschool in Gent gaat nu onderzoeken hoe het principe van 'opvang bestellen is opvang betalen' in praktijk is gebracht. Ook de ervaringen van ouders en de impact op hun gebruik van kinderopvang worden in kaart gebracht. In maart zullen kinderopvanginitiatieven via een steekproef uitgenodigd worden deel te nemen aan het onderzoek. De onderzoeksresultaten worden in juli verwacht. "In overleg met de sector zal Kind en Gezin daarna evalueren of de regelgeving het gewenste effect bereikt", zo staat te lezen in de nieuwsbrief van Kind & Gezin. (Belga)