Het parket-generaal moet nu beslissen of het nog verder onderzoek wil of dat het met de zaak naar de rechtbank gaat. De Tandt werd de voorbije maanden in verdenking gesteld van schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim. Ze werd in augustus 2009 in opspraak gebracht in een rapport dat de Brusselse federale politie over haar opstelde. In hun rapport schreven de agenten dat er aanwijzingen waren dat rechter De Tandt onder één hoedje speelde met advocaten voor wie ze vonnissen op bestelling zou hebben gemaakt. Tijdens het onderzoek bleek dat De Tandt een half miljoen euro schulden had bij de niet onbesproken zakenman Luc Vergaelen, die ook geregeld als expert optrad bij de Brusselse rechtbank van koophandel. Die schulden waren het gevolg van een fout gelopen investering die De Tandt en haar broer gedaan hadden in Afrika. Toen Vergaelen doorhad dat hij zijn geld nooit meer terug zou zien, liet hij De Tandt en haar broer in juni 1999 een document ondertekenen, waaruit moest blijken dat het wel degelijk om een lening ging. Het document werd opgesteld in juni 1999, maar werd geantidateerd op 14 december 1998 om de boekhouding van Vergaelen te doen kloppen. Die antidatering leverde De Tandt de beschuldiging van schriftvervalsing op. (OSN)

Het parket-generaal moet nu beslissen of het nog verder onderzoek wil of dat het met de zaak naar de rechtbank gaat. De Tandt werd de voorbije maanden in verdenking gesteld van schriftvervalsing en schending van het beroepsgeheim. Ze werd in augustus 2009 in opspraak gebracht in een rapport dat de Brusselse federale politie over haar opstelde. In hun rapport schreven de agenten dat er aanwijzingen waren dat rechter De Tandt onder één hoedje speelde met advocaten voor wie ze vonnissen op bestelling zou hebben gemaakt. Tijdens het onderzoek bleek dat De Tandt een half miljoen euro schulden had bij de niet onbesproken zakenman Luc Vergaelen, die ook geregeld als expert optrad bij de Brusselse rechtbank van koophandel. Die schulden waren het gevolg van een fout gelopen investering die De Tandt en haar broer gedaan hadden in Afrika. Toen Vergaelen doorhad dat hij zijn geld nooit meer terug zou zien, liet hij De Tandt en haar broer in juni 1999 een document ondertekenen, waaruit moest blijken dat het wel degelijk om een lening ging. Het document werd opgesteld in juni 1999, maar werd geantidateerd op 14 december 1998 om de boekhouding van Vergaelen te doen kloppen. Die antidatering leverde De Tandt de beschuldiging van schriftvervalsing op. (OSN)