De minister verduidelijkte dat sinds de start van de onderzoeken in 1974 zo'n 500 miljoen euro werd uitgegeven voor onderzoek naar haalbaarheid en veiligheid van de geologische opslag van nucleair afval moet hoge activiteit en/of lange levensduur. Volgens de wet van 1980 dient de kost voor onderzoek en ontwikkeling volledig gedekt te worden door de producenten van het kernafval. Een deel van de kosten, zo'n 100 miljoen is ten laste van de federale staat als financieel verantwoordelijke van het nucleair passief van BP1-BP2, SCK GEN en IRE. Ook het SCK CEN draagt bij als producent van nucleair afval. Omdat er geen nationaal beleid is voor het beheer op lange termijn van hoog radioactief afval schat Niras, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen dat voor de periode 2021-2050 nog eens 1,25 miljard voor het onderzoek en de ontwikkeling van een geologische opslag, gaf minister Van der Straeten nog mee. Samuel Cogolati spreekt van een verborgen kost van kernenergie: "500 mijoen euro voor 47 jaar onderzoek... zonder concreet resultaat, vermits er nog steeds geen definitieve oplossing is voor het nucleair afval waarvoor de komende generaties nog gedurende minstens 300.000 jaar moeten zorgen. En in de toekomst komt daar nog een 1,25 miljard euro bovenop. Dat is alvast meer dan de totale kost voor het onderzoek en ontwikkeling van alle projecten rond wind- en zonenergie in België". (Belga)

De minister verduidelijkte dat sinds de start van de onderzoeken in 1974 zo'n 500 miljoen euro werd uitgegeven voor onderzoek naar haalbaarheid en veiligheid van de geologische opslag van nucleair afval moet hoge activiteit en/of lange levensduur. Volgens de wet van 1980 dient de kost voor onderzoek en ontwikkeling volledig gedekt te worden door de producenten van het kernafval. Een deel van de kosten, zo'n 100 miljoen is ten laste van de federale staat als financieel verantwoordelijke van het nucleair passief van BP1-BP2, SCK GEN en IRE. Ook het SCK CEN draagt bij als producent van nucleair afval. Omdat er geen nationaal beleid is voor het beheer op lange termijn van hoog radioactief afval schat Niras, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen dat voor de periode 2021-2050 nog eens 1,25 miljard voor het onderzoek en de ontwikkeling van een geologische opslag, gaf minister Van der Straeten nog mee. Samuel Cogolati spreekt van een verborgen kost van kernenergie: "500 mijoen euro voor 47 jaar onderzoek... zonder concreet resultaat, vermits er nog steeds geen definitieve oplossing is voor het nucleair afval waarvoor de komende generaties nog gedurende minstens 300.000 jaar moeten zorgen. En in de toekomst komt daar nog een 1,25 miljard euro bovenop. Dat is alvast meer dan de totale kost voor het onderzoek en ontwikkeling van alle projecten rond wind- en zonenergie in België". (Belga)