Het opsporingsonderzoek naar de geheime bankrekeningen van honderden Belgen, onder wie veel Antwerpse diamantairs, bij het Zwitserse filiaal van de bank HSBC zal volledig worden overgedaan nu is gebleken dat er tussen het parket en de fiscus contacten zijn geweest en stukken werden gewisseld buiten het dossier om. Dergelijke onregelmatigheden zouden ertoe kunnen leiden dat het onderzoek later nietig wordt verklaard, net zoals met het KB Lux-onderzoek destijds gebeurde.

Het parket-generaal had in december vorig jaar een gerechtelijk onderzoek gevorderd naar de manier waarop het opsporingsonderzoek verliep en ook wegens valsheid in geschrifte tegen substituut Peter Van Calster, die de fraudezaak onderzocht.

Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt nu dat er naast het opsporingsonderzoek parallelle onderzoeksdaden werden verricht mét de fiscus, die in deze zaak de benadeelde partij is. "Het openbaar ministerie is de vervolgende partij en mag - simpel gezegd - niet 'heulen' met het slachtoffer", zegt de Antwerpse procureur des konings, Herman Dams.

"De contacten die er tussen beiden geweest zijn en de stukken die werden uitgewisseld, komen niet voor in het opsporingsonderzoek, zodat er geen controle op mogelijk is. Dit zou onvermijdelijk een tweede KB Lux-dossier opleveren. Om dat te vermijden, zal het opsporingsonderzoek volledig worden heropgestart vanaf het prille begin", aldus de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois.

De personen die aan het dossier gewerkt hebben, onder wie dus substituut Peter Van Calster, worden niet strafrechtelijk vervolgd, maar krijgen het voordeel van de twijfel. "We gaan ervan uit dat hij vanuit een nobel doel gehandeld heeft, maar dat neemt niet weg dat er zaken gebeurd zijn die niet volgens de regels van de kunst zijn. Hij zal daar nog op aangesproken worden", zegt Dams.

Hij en Liégeois benadrukken ook dat ze zich op geen enkel moment of op welke wijze dan ook hebben laten beïnvloeden door de diamantsector. De vermeende invloed van de diamantlobby kon volgens hen dus ook nooit een oorzaak zijn van een meningsverschil tussen het parket en het parket-generaal. (Belga/INM)

Het opsporingsonderzoek naar de geheime bankrekeningen van honderden Belgen, onder wie veel Antwerpse diamantairs, bij het Zwitserse filiaal van de bank HSBC zal volledig worden overgedaan nu is gebleken dat er tussen het parket en de fiscus contacten zijn geweest en stukken werden gewisseld buiten het dossier om. Dergelijke onregelmatigheden zouden ertoe kunnen leiden dat het onderzoek later nietig wordt verklaard, net zoals met het KB Lux-onderzoek destijds gebeurde. Het parket-generaal had in december vorig jaar een gerechtelijk onderzoek gevorderd naar de manier waarop het opsporingsonderzoek verliep en ook wegens valsheid in geschrifte tegen substituut Peter Van Calster, die de fraudezaak onderzocht. Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt nu dat er naast het opsporingsonderzoek parallelle onderzoeksdaden werden verricht mét de fiscus, die in deze zaak de benadeelde partij is. "Het openbaar ministerie is de vervolgende partij en mag - simpel gezegd - niet 'heulen' met het slachtoffer", zegt de Antwerpse procureur des konings, Herman Dams. "De contacten die er tussen beiden geweest zijn en de stukken die werden uitgewisseld, komen niet voor in het opsporingsonderzoek, zodat er geen controle op mogelijk is. Dit zou onvermijdelijk een tweede KB Lux-dossier opleveren. Om dat te vermijden, zal het opsporingsonderzoek volledig worden heropgestart vanaf het prille begin", aldus de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois. De personen die aan het dossier gewerkt hebben, onder wie dus substituut Peter Van Calster, worden niet strafrechtelijk vervolgd, maar krijgen het voordeel van de twijfel. "We gaan ervan uit dat hij vanuit een nobel doel gehandeld heeft, maar dat neemt niet weg dat er zaken gebeurd zijn die niet volgens de regels van de kunst zijn. Hij zal daar nog op aangesproken worden", zegt Dams. Hij en Liégeois benadrukken ook dat ze zich op geen enkel moment of op welke wijze dan ook hebben laten beïnvloeden door de diamantsector. De vermeende invloed van de diamantlobby kon volgens hen dus ook nooit een oorzaak zijn van een meningsverschil tussen het parket en het parket-generaal. (Belga/INM)