Voor het onderzoek bracht het team van Interface Demography de relatie tussen luchtvervuiling en sterfte in het Brussels gewest in kaart. Daarbij hielden ze bewust rekening met achtergrondfactoren en koppelden ze bevolkingsgegevens zoals de socio-economische situatie en sterfte aan concentraties van buitenluchtvervuiling.

Uit de data bleek dat de hogere concentraties van fijn stof in Brussel vooral te vinden zijn in armere wijken en dat ook het sterfterisico bij blootstelling aan luchtvervuiling hoger is in armere wijken.

De hogere concentraties fijn stof in deze armere wijken zijn een gevolg van de structuur van de wijken, waar veel smalle straten zijn met veel verkeer en er weinig groen is. In deze sociaal kwetsbare wijken leven mensen bovendien vaak in woningen van lage kwaliteit, met slechte ventilatie en isolatie.

Daarnaast hebben ze vaak jobs die worden uitgevoerd in de publieke ruimte, zoals buschauffeurs of straatvegers, en zo worden ze nog meer blootgesteld aan luchtvervuiling.

'Uit ons onderzoek blijkt verder dat de kennis van mensen over de hen omringende luchtkwaliteit en de impact op hun gezondheid beperkt is', zegt Charlotte Noel van Interface Demography.

'De overheid zou de bevolking beter kunnen informeren en sensibiliseren over de gezondheidsrisico's van luchtvervuiling. Bovendien zijn de doeltreffende beschermde maatregelen beperkt.'

Voor het onderzoek bracht het team van Interface Demography de relatie tussen luchtvervuiling en sterfte in het Brussels gewest in kaart. Daarbij hielden ze bewust rekening met achtergrondfactoren en koppelden ze bevolkingsgegevens zoals de socio-economische situatie en sterfte aan concentraties van buitenluchtvervuiling. Uit de data bleek dat de hogere concentraties van fijn stof in Brussel vooral te vinden zijn in armere wijken en dat ook het sterfterisico bij blootstelling aan luchtvervuiling hoger is in armere wijken. De hogere concentraties fijn stof in deze armere wijken zijn een gevolg van de structuur van de wijken, waar veel smalle straten zijn met veel verkeer en er weinig groen is. In deze sociaal kwetsbare wijken leven mensen bovendien vaak in woningen van lage kwaliteit, met slechte ventilatie en isolatie. Daarnaast hebben ze vaak jobs die worden uitgevoerd in de publieke ruimte, zoals buschauffeurs of straatvegers, en zo worden ze nog meer blootgesteld aan luchtvervuiling. 'Uit ons onderzoek blijkt verder dat de kennis van mensen over de hen omringende luchtkwaliteit en de impact op hun gezondheid beperkt is', zegt Charlotte Noel van Interface Demography. 'De overheid zou de bevolking beter kunnen informeren en sensibiliseren over de gezondheidsrisico's van luchtvervuiling. Bovendien zijn de doeltreffende beschermde maatregelen beperkt.'