Over de omvang van klasjes in het kleuter- en lager onderwijs is al heel wat inkt gevloeid. In het ontwerp van decreet over de omkadering van het basisonderwijs is daarom afgesproken dat de leerling-leraar-ratio per school niet mag uitstijgen boven het maximum van 18,5. Dat betekent echter niet dat er geen grotere klassen meer zullen bestaan, onderstreepten Van den Brande en zijn collega Johan Vanwynsberghe van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG) donderdag. Dat zal afhangen van school tot school, aangezien de rekensom immers nooit perfect uitkomt. "Je gaat dus altijd nog anekdotes krijgen, maar ik vind dat we dit in de eerste plaats aan de scholen moeten laten", aldus Van den Brande. Hij raadt de scholen aan niet zomaar "een staartdeling te doen" om het aantal leerlingen per klas te bepalen. "Je moet in functie van de behoefte van de leerlingen denken", vindt hij. Te hard fixeren op het absolute aantal dreigt immers de omkadering te fnuiken en elders kostbare lesuren weg te halen. (KNS)

Over de omvang van klasjes in het kleuter- en lager onderwijs is al heel wat inkt gevloeid. In het ontwerp van decreet over de omkadering van het basisonderwijs is daarom afgesproken dat de leerling-leraar-ratio per school niet mag uitstijgen boven het maximum van 18,5. Dat betekent echter niet dat er geen grotere klassen meer zullen bestaan, onderstreepten Van den Brande en zijn collega Johan Vanwynsberghe van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten (OVSG) donderdag. Dat zal afhangen van school tot school, aangezien de rekensom immers nooit perfect uitkomt. "Je gaat dus altijd nog anekdotes krijgen, maar ik vind dat we dit in de eerste plaats aan de scholen moeten laten", aldus Van den Brande. Hij raadt de scholen aan niet zomaar "een staartdeling te doen" om het aantal leerlingen per klas te bepalen. "Je moet in functie van de behoefte van de leerlingen denken", vindt hij. Te hard fixeren op het absolute aantal dreigt immers de omkadering te fnuiken en elders kostbare lesuren weg te halen. (KNS)