Een van de pijnlijkste punten is volgens de krant het verwijt dat de inspectie haar eindoordelen niet altijd goed onderbouwt. Dat is pijnlijk omdat dit precies is wat de inspectie vaak zelf aan scholen verwijt. Soms volstaat één of enkele negatieve punten om een negatief eindoordeel te krijgen, soms niet, zonder dat echt uitgelegd wordt waarom wel en waarom niet. Van de negatieve oordelen over basisscholen was meer dan 18 procent niet afdoende onderbouwd; bij de secundaire scholen zelfs 34 procent. Pijnlijk is ook het oordeel dat de doorlichtingsrapporten zo opgesteld en geschreven zijn dat geen enkele ouder of leerling er iets van begrijpt, terwijl die rapporten óók dienen om hen te helpen een schoolkeuze te maken. Maar de zwaarste kritieken in het rapport zijn gericht aan de overheid. Zo houdt de politieke overheid onder meer geen rekening met de negatieve adviezen die de inspectie geeft en die normaal moeten leiden tot het stoppen van de subsidiëring van een school. Geen enkel van de 13 negatieve adviezen van de inspectie leidde daartoe. (PVO)

Een van de pijnlijkste punten is volgens de krant het verwijt dat de inspectie haar eindoordelen niet altijd goed onderbouwt. Dat is pijnlijk omdat dit precies is wat de inspectie vaak zelf aan scholen verwijt. Soms volstaat één of enkele negatieve punten om een negatief eindoordeel te krijgen, soms niet, zonder dat echt uitgelegd wordt waarom wel en waarom niet. Van de negatieve oordelen over basisscholen was meer dan 18 procent niet afdoende onderbouwd; bij de secundaire scholen zelfs 34 procent. Pijnlijk is ook het oordeel dat de doorlichtingsrapporten zo opgesteld en geschreven zijn dat geen enkele ouder of leerling er iets van begrijpt, terwijl die rapporten óók dienen om hen te helpen een schoolkeuze te maken. Maar de zwaarste kritieken in het rapport zijn gericht aan de overheid. Zo houdt de politieke overheid onder meer geen rekening met de negatieve adviezen die de inspectie geeft en die normaal moeten leiden tot het stoppen van de subsidiëring van een school. Geen enkel van de 13 negatieve adviezen van de inspectie leidde daartoe. (PVO)