Door de coronacrisis moet het onderwijs noodgedwongen anders vorm gegeven worden. Ook de onderwijsinspectie moest afgelopen schooljaar haar werking aanpassen. Bij de sluiting van de scholen in maart 2020 schortte de onderwijsinspectie de doorlichtingen op en zette ze vooral in op het ondersteunen van directies en het verzamelen van informatie voor de beleidsmakers. In het eerste deel van het schooljaar konden dus wel nog doorlichtingen plaatsvinden. In totaal gebeurde dat in 332 scholen, centra of academies. Daarvan kreeg 8 procent - ofwel 27 instellingen - een ongunstig advies. Deze instellingen kunnen een aanvraag indienen om de intrekking van de erkenning op te schorten. Het schoolbestuur van deze scholen moet zich laten begeleiden bij het wegwerken van de tekorten. Daarnaast kreeg 35 procent (117 onderwijsinstellingen) een gunstig advies, maar moet een aantal tekorten worden weggewerkt. Voor 57 procent (188 instellingen) kwam er een volledig gunstig advies. Een belangrijke vaststelling is dat niet alleen de sterke punten, maar ook de aandachtspunten in het Vlaams onderwijs al jaren dezelfde zijn. Positief is het leer- en leefklimaat in de Vlaamse scholen. "De leraren moedigen de leerlingen aan om te leren. Ze mogen vragen stellen en fouten zijn een aanknopingspunt om te leren. Het leerproces is gericht op het verhogen van het competentiegevoel", klinkt het. Uit de evaluatie blijkt dat de leraren leerlingen motiveren, steunen en waarderen. Een blijvend aandachtspunt is het onderwijskundig beleid. Dat is belangrijk aangezien een goed beleid (duidelijke afspraken over bijvoorbeeld evaluatie, feedback en leerlingenbegeleiding) een stevige basis legt voor de kwaliteit van de lessen, aldus de onderwijsinspectie. Uit de Onderwijsspiegel 2021 blijkt dat het onderwijskundig beleid bij ongeveer de helft van de basis- en secundaire scholen niet voldoende was. Viaene noemt het een "hardnekkig probleem" dat maar niet opgelost geraakt. Toch kan de coronacrisis volgens de inspecteur-generaal ook opportuniteiten bieden. Hij verwijst naar het onderwijskundig beleid. "De crisis dwingt de scholen nu om intern duidelijke afspraken te maken over het beleid", aldus Viaene. Hij hoopt dat de zaken die scholen nu noodgedwongen hebben veranderd in positieve zin, ook na de crisis blijven behouden. (Belga)

Door de coronacrisis moet het onderwijs noodgedwongen anders vorm gegeven worden. Ook de onderwijsinspectie moest afgelopen schooljaar haar werking aanpassen. Bij de sluiting van de scholen in maart 2020 schortte de onderwijsinspectie de doorlichtingen op en zette ze vooral in op het ondersteunen van directies en het verzamelen van informatie voor de beleidsmakers. In het eerste deel van het schooljaar konden dus wel nog doorlichtingen plaatsvinden. In totaal gebeurde dat in 332 scholen, centra of academies. Daarvan kreeg 8 procent - ofwel 27 instellingen - een ongunstig advies. Deze instellingen kunnen een aanvraag indienen om de intrekking van de erkenning op te schorten. Het schoolbestuur van deze scholen moet zich laten begeleiden bij het wegwerken van de tekorten. Daarnaast kreeg 35 procent (117 onderwijsinstellingen) een gunstig advies, maar moet een aantal tekorten worden weggewerkt. Voor 57 procent (188 instellingen) kwam er een volledig gunstig advies. Een belangrijke vaststelling is dat niet alleen de sterke punten, maar ook de aandachtspunten in het Vlaams onderwijs al jaren dezelfde zijn. Positief is het leer- en leefklimaat in de Vlaamse scholen. "De leraren moedigen de leerlingen aan om te leren. Ze mogen vragen stellen en fouten zijn een aanknopingspunt om te leren. Het leerproces is gericht op het verhogen van het competentiegevoel", klinkt het. Uit de evaluatie blijkt dat de leraren leerlingen motiveren, steunen en waarderen. Een blijvend aandachtspunt is het onderwijskundig beleid. Dat is belangrijk aangezien een goed beleid (duidelijke afspraken over bijvoorbeeld evaluatie, feedback en leerlingenbegeleiding) een stevige basis legt voor de kwaliteit van de lessen, aldus de onderwijsinspectie. Uit de Onderwijsspiegel 2021 blijkt dat het onderwijskundig beleid bij ongeveer de helft van de basis- en secundaire scholen niet voldoende was. Viaene noemt het een "hardnekkig probleem" dat maar niet opgelost geraakt. Toch kan de coronacrisis volgens de inspecteur-generaal ook opportuniteiten bieden. Hij verwijst naar het onderwijskundig beleid. "De crisis dwingt de scholen nu om intern duidelijke afspraken te maken over het beleid", aldus Viaene. Hij hoopt dat de zaken die scholen nu noodgedwongen hebben veranderd in positieve zin, ook na de crisis blijven behouden. (Belga)