Geen traditionele persconferentie waarop de inspectie haar jaarverslag voorstelt. Als gevolg van de coronacrisis goot ze de belangrijkste bevindingen van de doorlichtingen tijdens het schooljaar 2018-2019 in een filmpje. In totaal kregen 532 scholen, centra of academies een doorlichting. Daaruit bleek dat 5 procent - ofwel 29 instellingen - een ongunstig advies kreeg en dus een aanvraag kan indienen om de intrekking van de erkenning op te schorten. Daarnaast kreeg 34 procent een gunstig advies, maar moet een aantal tekorten worden weggewerkt. Voor 61 procent kwam er een volledig gunstig advies. In het buitengewoon onderwijs werden 53 scholen doorgelicht. De inspecteurs bekeken onder meer naar de mate waarin die scholen kwaliteitsvol onderwijs verstrekken. Conclusie? "De kwaliteit van de doorgelichte scholen voor buitengewoon onderwijs is zwak. De meerderheid van de scholen heeft ernstige tekorten die de onderwijskwaliteit hypothekeren", staat letterlijk in het rapport. Wim De Wiest van de inspectie drukt het voorzichtiger uit. "De kwaliteit in het buitengewoon basisonderwijs is zeer wisselend", aldus De Wiest. "De onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de werking van meerdere scholen. De draagkracht in deze scholen blijkt te fragiel om de ontwikkeling van de leerlingen ten volle te kunnen ondersteunen. De scholen moeten op diverse vlakken een inhaalbeweging maken." In het secundair onderwijs ziet De Wiest een iets minder extreem beeld, al is ook daar de kwaliteit "wisselend". De onderwijsinspectie nam ook leergebieden en vakken in het Vlaams onderwijs onder de loep. Voor het leergebied Nederlands ziet de inspectie verschillen tussen het basis en secundair onderwijs. De meeste scholen voldoen aan de verwachtingen voor Nederlands, maar in het secundair is er nog werk aan de winkel op het vlak van de evaluatie. Leraren zetten daar bijvoorbeeld te weinig in op de evaluatie van de spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid, zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. (Belga)

Geen traditionele persconferentie waarop de inspectie haar jaarverslag voorstelt. Als gevolg van de coronacrisis goot ze de belangrijkste bevindingen van de doorlichtingen tijdens het schooljaar 2018-2019 in een filmpje. In totaal kregen 532 scholen, centra of academies een doorlichting. Daaruit bleek dat 5 procent - ofwel 29 instellingen - een ongunstig advies kreeg en dus een aanvraag kan indienen om de intrekking van de erkenning op te schorten. Daarnaast kreeg 34 procent een gunstig advies, maar moet een aantal tekorten worden weggewerkt. Voor 61 procent kwam er een volledig gunstig advies. In het buitengewoon onderwijs werden 53 scholen doorgelicht. De inspecteurs bekeken onder meer naar de mate waarin die scholen kwaliteitsvol onderwijs verstrekken. Conclusie? "De kwaliteit van de doorgelichte scholen voor buitengewoon onderwijs is zwak. De meerderheid van de scholen heeft ernstige tekorten die de onderwijskwaliteit hypothekeren", staat letterlijk in het rapport. Wim De Wiest van de inspectie drukt het voorzichtiger uit. "De kwaliteit in het buitengewoon basisonderwijs is zeer wisselend", aldus De Wiest. "De onderwijsinspectie maakt zich zorgen over de werking van meerdere scholen. De draagkracht in deze scholen blijkt te fragiel om de ontwikkeling van de leerlingen ten volle te kunnen ondersteunen. De scholen moeten op diverse vlakken een inhaalbeweging maken." In het secundair onderwijs ziet De Wiest een iets minder extreem beeld, al is ook daar de kwaliteit "wisselend". De onderwijsinspectie nam ook leergebieden en vakken in het Vlaams onderwijs onder de loep. Voor het leergebied Nederlands ziet de inspectie verschillen tussen het basis en secundair onderwijs. De meeste scholen voldoen aan de verwachtingen voor Nederlands, maar in het secundair is er nog werk aan de winkel op het vlak van de evaluatie. Leraren zetten daar bijvoorbeeld te weinig in op de evaluatie van de spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid, zegt inspecteur-generaal Lieven Viaene. (Belga)