De garantie dat de plaats van het buitengewoon onderwijs gevrijwaard blijft noemt de vakbond positief. "De blijvende discussies over M-decreet, inclusie, zorgnoden van leerlingen, expertise en draagkracht van de scholen voor gewoon onderwijs, tonen aan dat het buitengewoon onderwijs bestaat om goede redenen en nu gelukkig ook verder mag blijven bestaan." Ook het knippen in het aantal studierichtingen wordt door COC verwelkomd. "De huidige versnippering maakt het studieaanbod niet alleen weinig transparant, het zorgt ook voor een versnippering van de financiële en omkaderingsmiddelen", merkt COC op. De middelen die hierdoor vrijkomen moeten voor de vakbond integraal geherinvesteerd worden in de zogenaamde contacturen. COC betreurt wel dat, doordat een aantal studierichtingen verdwijnen, een aantal personeelsleden hun job misschien verloren zien gaan. "We zullen erop toezien dat de rechten van die leraars gevrijwaard blijven." Een ander minder positief element is dat, door de nadruk op de finaliteiten, "de tweedeling tussen denkers en doeners wordt bevestigd". De vakbond merkt tot slot nog op dat het eindresultaat van de hervorming sterk zal afhangen van het overleg op lokaal niveau, omdat de regering geen afdwingbare maatregelen inbouwt - behalve dan de inperking van de studierechten. (Belga)

De garantie dat de plaats van het buitengewoon onderwijs gevrijwaard blijft noemt de vakbond positief. "De blijvende discussies over M-decreet, inclusie, zorgnoden van leerlingen, expertise en draagkracht van de scholen voor gewoon onderwijs, tonen aan dat het buitengewoon onderwijs bestaat om goede redenen en nu gelukkig ook verder mag blijven bestaan." Ook het knippen in het aantal studierichtingen wordt door COC verwelkomd. "De huidige versnippering maakt het studieaanbod niet alleen weinig transparant, het zorgt ook voor een versnippering van de financiële en omkaderingsmiddelen", merkt COC op. De middelen die hierdoor vrijkomen moeten voor de vakbond integraal geherinvesteerd worden in de zogenaamde contacturen. COC betreurt wel dat, doordat een aantal studierichtingen verdwijnen, een aantal personeelsleden hun job misschien verloren zien gaan. "We zullen erop toezien dat de rechten van die leraars gevrijwaard blijven." Een ander minder positief element is dat, door de nadruk op de finaliteiten, "de tweedeling tussen denkers en doeners wordt bevestigd". De vakbond merkt tot slot nog op dat het eindresultaat van de hervorming sterk zal afhangen van het overleg op lokaal niveau, omdat de regering geen afdwingbare maatregelen inbouwt - behalve dan de inperking van de studierechten. (Belga)