Het Vlaams parlement richtte naar aanleiding van de eerste coronagolf afgelopen voorjaar een tijdelijke commissie op die het Vlaamse beleid in die periode moet evalueren. Maandag was opnieuw het luik onderwijs aan de beurt, met uiteenzettingen van onderwijsexperten Kristof De Witte (KU Leuven), Tim Surma (Thomas More) en Dirk Van Damme (OESO).

Die laatste benadrukte dat de Vlaamse scholen niet voorbereid waren op de coronapandemie en het afstandsonderwijs dat ze daardoor noodgedwongen moesten organiseren. 'Er was geen plan voor afstandsonderwijs en de ICT-investeringen zijn al jaren veel te laag, ook in een normale gang van zaken', aldus Van Damme, die er de resultaten van het internationale Talis-onderwijsonderzoek uit 2018 bij haalde.

'Slechts 38 procent van de leerkrachten gaf aan dat ze regelmatig ICT gebruiken in het onderwijsproces. Vlaanderen bengelt daarmee onderaan de ranking, net na Zuid-Afrika. Dat is vrij dramatisch.'

Wat Vlaanderen nu vooral moet doen, is de scholen klaarstomen voor externe schokken, zoals corona, vindt Van Damme. Het gaat dan onder meer over sterke technologische infrastructuur en competenties bij leraren en leerlingen.

Eindtermen

Op korte termijn moeten scholen niet te veel focussen op het inhalen van de verloren lestijd, vindt de OESO-expert. Wel moet het onderwijs het curriculum herdenken, en een prioriteit steken in de eindtermen. 'Anders plaats je leraren en scholen voor een onmogelijke opdracht.'

Daarnaast is het volgens Van Damme cruciaal om toetsen en examens zo zorgvuldig mogelijk te organiseren. 'In Vlaanderen is men daar in de eerste golf onzorgvuldig in geweest, en dat is een slechte dienst die je naar leerlingen toe bewijst', aldus Van Damme. 'Je legt een hypotheek op de onderwijsloopbanen van jonge mensen.'

Volgens KUL-expert Kristof De Witte kunnen scholen maar beter wel focussen op effectieve lestijd. 'Er zijn goeie virologische redenen om vakantieperiodes te verlengen, maar zodra de druk wat is weggevallen vind ik dat we de instructietijd zoveel mogelijk moeten beschermen, net als het klassikaal contactonderwijs.'

De Witte benadrukte dat er een significante impact is geweest van het afstandsonderwijs op de testscores van leerlingen voor wiskunde, Nederlands, Frans en wetenschappen. 'Het leerverlies komt ongeveer overeen op de helft van de leerwinst in één schooljaar. Dat kan op lange termijn negatieve effecten hebben, bijvoorbeeld voor de kansen op werk of zelfs de toekomstige inkomsten.' (Belga)

Het Vlaams parlement richtte naar aanleiding van de eerste coronagolf afgelopen voorjaar een tijdelijke commissie op die het Vlaamse beleid in die periode moet evalueren. Maandag was opnieuw het luik onderwijs aan de beurt, met uiteenzettingen van onderwijsexperten Kristof De Witte (KU Leuven), Tim Surma (Thomas More) en Dirk Van Damme (OESO). Die laatste benadrukte dat de Vlaamse scholen niet voorbereid waren op de coronapandemie en het afstandsonderwijs dat ze daardoor noodgedwongen moesten organiseren. 'Er was geen plan voor afstandsonderwijs en de ICT-investeringen zijn al jaren veel te laag, ook in een normale gang van zaken', aldus Van Damme, die er de resultaten van het internationale Talis-onderwijsonderzoek uit 2018 bij haalde. 'Slechts 38 procent van de leerkrachten gaf aan dat ze regelmatig ICT gebruiken in het onderwijsproces. Vlaanderen bengelt daarmee onderaan de ranking, net na Zuid-Afrika. Dat is vrij dramatisch.'Wat Vlaanderen nu vooral moet doen, is de scholen klaarstomen voor externe schokken, zoals corona, vindt Van Damme. Het gaat dan onder meer over sterke technologische infrastructuur en competenties bij leraren en leerlingen. Op korte termijn moeten scholen niet te veel focussen op het inhalen van de verloren lestijd, vindt de OESO-expert. Wel moet het onderwijs het curriculum herdenken, en een prioriteit steken in de eindtermen. 'Anders plaats je leraren en scholen voor een onmogelijke opdracht.' Daarnaast is het volgens Van Damme cruciaal om toetsen en examens zo zorgvuldig mogelijk te organiseren. 'In Vlaanderen is men daar in de eerste golf onzorgvuldig in geweest, en dat is een slechte dienst die je naar leerlingen toe bewijst', aldus Van Damme. 'Je legt een hypotheek op de onderwijsloopbanen van jonge mensen.'Volgens KUL-expert Kristof De Witte kunnen scholen maar beter wel focussen op effectieve lestijd. 'Er zijn goeie virologische redenen om vakantieperiodes te verlengen, maar zodra de druk wat is weggevallen vind ik dat we de instructietijd zoveel mogelijk moeten beschermen, net als het klassikaal contactonderwijs.' De Witte benadrukte dat er een significante impact is geweest van het afstandsonderwijs op de testscores van leerlingen voor wiskunde, Nederlands, Frans en wetenschappen. 'Het leerverlies komt ongeveer overeen op de helft van de leerwinst in één schooljaar. Dat kan op lange termijn negatieve effecten hebben, bijvoorbeeld voor de kansen op werk of zelfs de toekomstige inkomsten.' (Belga)