De Vlaamse regering wil een schaalvergroting doorvoeren in het volwassenenonderwijs. Het aantal jaarlijkse lesuren dat moet worden aangeboden in een centrum voor volwassenenonderwijs (cvo), gaat daardoor omhoog. Momenteel ligt het aantal lesurencursist, dat is het pakket aan lesuren dat de ingeschreven cursisten genereren, op 120.000. Het nieuwe Onderwijsdecreet bepaalt dat dat vanaf 1 september 2019 op 850.000 moet uitkomen. Een verzevenvoudiging, aldus de OVSG. Die klaagt vandaag aan dat voor centra die de voorgestelde norm niet halen, er niets anders opzit dan af te bouwen of te fuseren. "Verondersteld dat de norm van 850.000 wordt gehanteerd, dan zouden slechts twee steden nog stedelijk en gemeentelijk volwassenenonderwijs kunnen inrichten; Antwerpen en Brugge. We vrezen voor een verschraling van het onderwijsaanbod. Cursisten zullen zich straks een stuk verder moeten verplaatsen om de opleiding van hun keuze te volgen." Ook de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) liet maandag al weten dat hij vreest dat het recht op levenslang en levensbreed leren is bedreigd. "OVSG schaart zich volledig achter het advies van de Vlaamse Onderwijsraad dat aandringt op een onderzoek naar de grondwettelijkheid van dit voorstel. De hoge norm zou immers kunnen betekenen dat het niet langer mogelijk is om volwassenenonderwijs in te richten." (Belga)

De Vlaamse regering wil een schaalvergroting doorvoeren in het volwassenenonderwijs. Het aantal jaarlijkse lesuren dat moet worden aangeboden in een centrum voor volwassenenonderwijs (cvo), gaat daardoor omhoog. Momenteel ligt het aantal lesurencursist, dat is het pakket aan lesuren dat de ingeschreven cursisten genereren, op 120.000. Het nieuwe Onderwijsdecreet bepaalt dat dat vanaf 1 september 2019 op 850.000 moet uitkomen. Een verzevenvoudiging, aldus de OVSG. Die klaagt vandaag aan dat voor centra die de voorgestelde norm niet halen, er niets anders opzit dan af te bouwen of te fuseren. "Verondersteld dat de norm van 850.000 wordt gehanteerd, dan zouden slechts twee steden nog stedelijk en gemeentelijk volwassenenonderwijs kunnen inrichten; Antwerpen en Brugge. We vrezen voor een verschraling van het onderwijsaanbod. Cursisten zullen zich straks een stuk verder moeten verplaatsen om de opleiding van hun keuze te volgen." Ook de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) liet maandag al weten dat hij vreest dat het recht op levenslang en levensbreed leren is bedreigd. "OVSG schaart zich volledig achter het advies van de Vlaamse Onderwijsraad dat aandringt op een onderzoek naar de grondwettelijkheid van dit voorstel. De hoge norm zou immers kunnen betekenen dat het niet langer mogelijk is om volwassenenonderwijs in te richten." (Belga)