"Ik kan nu nog niet zeggen hoeveel mensen er precies zullen actie voeren", zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke vakbond COC. "Onze vakbondsafgevaardigden zijn op dit ogenblik bezig met het verspreiden van de informatie en met het mobiliseren en pas begin volgende week zullen we een duidelijk beeld hebben van de deelname van onze leden. Ik verwacht wel dat de actiebereidheid groot zal zijn, gezien de inzet van de pensioenbetoging." Dat vindt ook Raf De Weerdt van ACOD-Onderijs. "Het leeft op de werkvloer", zegt De Weerdt, die rekent op minstens een duizendtal onderwijsmensen in de pensioenbetoging van volgende week woensdag. Wat dit dan betekent voor de opvang van de leerlingen op school? "In de grote steden zoals Gent en Antwerpen, waar wij veel leden hebben in GO!-scholen en in het stedelijk onderwijs, kunnen veel leraren mee gaan betogen, maar in andere scholen, op het platteland, zijn het misschien alleen de vakbondsafgevaardigden die zullen meebetogen", aldus De Weerdt. Zelfde verwachting bij Marnix Heyndrickx van VSOA-Onderwijs. "Bedoeling van de stakingsaanzegging was zeker niet om de scholen allemaal lam te leggen, maar wel om iedereen de kans te geven om deel te nemen aan de nationale betoging van 16 mei. Alleen wie deelneemt aan de betoging zal bij ons aanspraak kunnen maken op een stakersvergoeding", zegt Heyndrickx, die meent dat de opvang van de scholieren geen probleem zal stellen, omdat de scholen door de vroege stakingsaanzegging, bijna twee weken op voorhand, ruim de kans hebben gekregen om zich voor te bereiden op de actiedag. (Belga)

"Ik kan nu nog niet zeggen hoeveel mensen er precies zullen actie voeren", zegt Koen Van Kerkhoven van de christelijke vakbond COC. "Onze vakbondsafgevaardigden zijn op dit ogenblik bezig met het verspreiden van de informatie en met het mobiliseren en pas begin volgende week zullen we een duidelijk beeld hebben van de deelname van onze leden. Ik verwacht wel dat de actiebereidheid groot zal zijn, gezien de inzet van de pensioenbetoging." Dat vindt ook Raf De Weerdt van ACOD-Onderijs. "Het leeft op de werkvloer", zegt De Weerdt, die rekent op minstens een duizendtal onderwijsmensen in de pensioenbetoging van volgende week woensdag. Wat dit dan betekent voor de opvang van de leerlingen op school? "In de grote steden zoals Gent en Antwerpen, waar wij veel leden hebben in GO!-scholen en in het stedelijk onderwijs, kunnen veel leraren mee gaan betogen, maar in andere scholen, op het platteland, zijn het misschien alleen de vakbondsafgevaardigden die zullen meebetogen", aldus De Weerdt. Zelfde verwachting bij Marnix Heyndrickx van VSOA-Onderwijs. "Bedoeling van de stakingsaanzegging was zeker niet om de scholen allemaal lam te leggen, maar wel om iedereen de kans te geven om deel te nemen aan de nationale betoging van 16 mei. Alleen wie deelneemt aan de betoging zal bij ons aanspraak kunnen maken op een stakersvergoeding", zegt Heyndrickx, die meent dat de opvang van de scholieren geen probleem zal stellen, omdat de scholen door de vroege stakingsaanzegging, bijna twee weken op voorhand, ruim de kans hebben gekregen om zich voor te bereiden op de actiedag. (Belga)