'Onderwijsassistenten invoeren is als een slecht doekje voor het bloeden. Het pakt de planlast en de werkdruk niet ten gronde aan', zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van de christelijke vakbond voor het basisonderwijs COV. Ze reageert hiermee op het voorstel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om via het inschakelen van onderwijsassistenten in de klas de werkdruk voor leraren te verlagen.

'Het invoeren van onderwijsassistenten zal aan de immens hoge werkdruk weinig veranderen', stelt COV maandag in een persbericht. 'De taken van een leraar kunnen niet in stukjes worden gehakt. Het verbeteren van taken en toetsen bijvoorbeeld geeft een leraar inzicht in het leerproces dat een leerling doorloopt. Zulke opdrachten kunnen moeilijk uit handen genomen worden. Pedagogische taken horen bij uitstek tot het takenpakket van een leraar. Laat ons daar a.u.b. niet aan raken. Andere administratieve taken kunnen beter opgevangen worden door de uitbreiding van de gehele administratieve omkadering van de school. Afwezigheden noteren, het uurrooster van oudercontacten regelen, bewakingen verdelen... Daar hebben we geen onderwijsassistenten voor nodig.'

COV verwijst ook naar voorbeelden in het buitenland, zoals in Nederland, waar schoolbesturen en overheden kiezen voor onderwijsassistenten, omdat ze minder duur zijn dan een goed opgeleide leraar. 'Het is in de praktijk een goedkope oplossing voor het lerarentekort dat in Nederland erg nijpend is.'

'Ook al beweert Katholiek Onderwijs Vlaanderen ten stelligste dat het niet de bedoeling is om leraren te vervangen, toch zet het met dit voorstel de deur open voor een onderwijs dat niet langer vormgegeven wordt door lerarenteams die autonoom en vrij onderwijzen', vervolgt COV.

Kinderverzorgers

Waar het COV wel een kans ziet, is in het uitbreiden van de uren voor kinderverzorgers. In de kleuterklas zijn ze ondertussen een onmisbare, maar nog steeds te weinig aanwezige hulp. Ook in het lager onderwijs kunnen zij een rol opnemen. Bijvoorbeeld voor het doen van bewakingen, reftertoezicht, verzorging van een leerling die dat nodig heeft. Op die manier kan er ook een einde komen aan de nu al te versnipperde opdrachten van de kinderverzorgers in het onderwijs.

Oppositiepartij SP.A betreurt het opbod van 'losse voorstellen'. 'Iedereen komt nu met zijn of haar los voorstel. Dat heeft weinig zin, want er is een globale aanpak nodig', zegt SP.A-onderwijsspecialist Steve Vandenberghe. 'Het is alsof je bij een heidebrand beslist om vier extra brandweerlui in te zetten, maar daarmee is de oorzaak van de brand niet aangepakt', klinkt het. 'Wij hebben al langer een plan basisonderwijs klaar met een globale aanpak', aldus Vandenberghe. Dat er nu verschillende spelers komen met eigen voorstellen is volgens de SP.A'er het bewijs 'dat er de voorbije vier jaar onvoldoende is gebeurd om de problemen aan te pakken'.

'Onderwijsassistenten invoeren is als een slecht doekje voor het bloeden. Het pakt de planlast en de werkdruk niet ten gronde aan', zegt Marianne Coopman, algemeen secretaris van de christelijke vakbond voor het basisonderwijs COV. Ze reageert hiermee op het voorstel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om via het inschakelen van onderwijsassistenten in de klas de werkdruk voor leraren te verlagen.'Het invoeren van onderwijsassistenten zal aan de immens hoge werkdruk weinig veranderen', stelt COV maandag in een persbericht. 'De taken van een leraar kunnen niet in stukjes worden gehakt. Het verbeteren van taken en toetsen bijvoorbeeld geeft een leraar inzicht in het leerproces dat een leerling doorloopt. Zulke opdrachten kunnen moeilijk uit handen genomen worden. Pedagogische taken horen bij uitstek tot het takenpakket van een leraar. Laat ons daar a.u.b. niet aan raken. Andere administratieve taken kunnen beter opgevangen worden door de uitbreiding van de gehele administratieve omkadering van de school. Afwezigheden noteren, het uurrooster van oudercontacten regelen, bewakingen verdelen... Daar hebben we geen onderwijsassistenten voor nodig.' COV verwijst ook naar voorbeelden in het buitenland, zoals in Nederland, waar schoolbesturen en overheden kiezen voor onderwijsassistenten, omdat ze minder duur zijn dan een goed opgeleide leraar. 'Het is in de praktijk een goedkope oplossing voor het lerarentekort dat in Nederland erg nijpend is.''Ook al beweert Katholiek Onderwijs Vlaanderen ten stelligste dat het niet de bedoeling is om leraren te vervangen, toch zet het met dit voorstel de deur open voor een onderwijs dat niet langer vormgegeven wordt door lerarenteams die autonoom en vrij onderwijzen', vervolgt COV. Waar het COV wel een kans ziet, is in het uitbreiden van de uren voor kinderverzorgers. In de kleuterklas zijn ze ondertussen een onmisbare, maar nog steeds te weinig aanwezige hulp. Ook in het lager onderwijs kunnen zij een rol opnemen. Bijvoorbeeld voor het doen van bewakingen, reftertoezicht, verzorging van een leerling die dat nodig heeft. Op die manier kan er ook een einde komen aan de nu al te versnipperde opdrachten van de kinderverzorgers in het onderwijs.Oppositiepartij SP.A betreurt het opbod van 'losse voorstellen'. 'Iedereen komt nu met zijn of haar los voorstel. Dat heeft weinig zin, want er is een globale aanpak nodig', zegt SP.A-onderwijsspecialist Steve Vandenberghe. 'Het is alsof je bij een heidebrand beslist om vier extra brandweerlui in te zetten, maar daarmee is de oorzaak van de brand niet aangepakt', klinkt het. 'Wij hebben al langer een plan basisonderwijs klaar met een globale aanpak', aldus Vandenberghe. Dat er nu verschillende spelers komen met eigen voorstellen is volgens de SP.A'er het bewijs 'dat er de voorbije vier jaar onvoldoende is gebeurd om de problemen aan te pakken'.