Weyts: ‘Maximumfactuur voor secundair onderwijs is geen toveroplossing’

Ben Weyts (N-VA). © Getty

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) benadrukt dat een maximumfactuur geen toveroplossing is en technische en beroepsopleidingen net duurder kan maken. Dat zegt hij nu opnieuw de oproep weerklinkt, van onder meer de Scholierenkoepel, om een maximumfactuur in te voeren in het secundair onderwijs.

“Het is evident dat als de prijzen in de samenleving stijgen door inflatie, dat de kostprijs voor onderwijs ook stijgt. Sommigen denken dat een maximumfactuur hét tovermiddel is dat alles oplost”, aldus de minister. “Het is niet omdat het woord ‘maximum’ voor het woord ‘factuur’ staat, dat het geen factuur meer is. Als mensen het moeilijk hebben om de factuur te betalen, dan zullen ze het moeilijk hebben om een maximumfactuur te betalen.”

“Scholen verschillen, directies verschillen, leerlingen verschillen. Laat ruimte voor die verschillen”, aldus Weyts nog. “Zo’n 9 procent van de bevolking heeft problemen met de onderwijsfactuur.  In plaats van 100 procent van de bevolking in een keurslijf te steken, moeten we ervoor zorgen dat die 9 procent beter ondersteund wordt op financieel vlak door lokaal sociaal beleid, zodat ook voor hen de onderwijsfactuur behapbaar en betaalbaar is”.

De minister wil geen “communistische recepten opleggen aan elke school”. Hij wijst er verder op dat technische en beroepsopleidingen duurder zullen worden dan ASO-opleidingen. “Omdat die opleidingen duurder zijn, zullen ze een hogere maximumfactuur krijgen, waardoor je de opleidingen uit de markt dreigt te prijzen.” Verder vreest Weyts dat een maximumfactuur scholen net zal aanzetten om te besparen op didactisch materiaal en uitstappen, denk aan de Rome-reis voor leerlingen die Latijn volgen.

Hij verwijst naar de maximumfactuur in het basisonderwijs, waar sommige scholen zwemlessen schrappen omdat ze de lessen en de verplaatsing naar het zwembad niet langer in de maximumfactuur krijgen.

Weyts vraagt om scholen “vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid” te geven. “Wij zorgen er van onze kant voor, samen met uitgeverijen, dat de factuur gemilderd wordt door de digitaliseringsgolf. Door de digisprong zullen er op termijn minder papier en minder boeken nodig zijn, en kunnen we ook geleidelijk aan afscheid nemen van de invulboeken”, klinkt het nog.

Bijna 1 op de 10 scholieren moet schoolreis laten schieten vanwege “te duur”

Bijna 1 op de 10 scholieren is ooit al eens niet mee op schooluitstap kunnen gaan vanwege de te hoge kost voor het gezin. Dat blijkt maandag uit een bevraging door de Vlaamse Scholierenkoepel. “Zorgwekkend hoog”, zo verwijst scholierenvoorzitter Mauro Michielsen naar de cijfers.  

  “Je zou maar net die leerling zijn die op school werkjes moet maken, terwijl de rest van de klas op uitstap is. Het is stigmatiserend en heeft een grote impact op je leren én je leven op school”, hekelt Michielsen.

Bovendien merkt de scholierenorganisatie al langer op dat ouders het moeilijk hebben. “Het is jammer genoeg een jaarlijks weerkerend thema waar er op politiek vlak maar weinig verandert”, aldus de voorzitter.   

  De Scholierenkoepel bevroeg 10.996 leerlingen. Daarvan geeft 8 procent (841 scholieren) aan dat de kostprijs van een schooluitstap of schoolreis ooit al eens een reden was om niet mee te gaan.    

“Het verbaasde ons ook niet echt toen het GO! voor de zomer naar buiten kwam met cijfers over onbetaalde schoolfacturen”, zegt Michielsen. “En ook nu het VCOV (koepel van ouders en ouderwerkingen, red.) zegt dat ouders zich massaal zorgen maken over hoe ze de school van hun kind(eren) moeten betalen, is dat helaas geen verrassing.”    

De Scholierenkoepel vraagt daarom aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om een maximumfactuur in te voeren voor het secundair onderwijs, aangepast per studierichting. “Maak het verplicht om een structureel kostenbewust beleid te voeren met een correcte, duidelijke en transparante bijdrageregeling”, aldus de Scholierenkoepel.

Partner Content