UGent sluit 5 campussen en wil alle faculteiten tegen 2050 samenbrengen in 3 clusters

© belga

De UGent wil vijf campussen sluiten en haar elf faculteiten in en rond Gent geografisch samenbrengen in drie clusters. Dat staat in een ingrijpend plan dat de Gentse universiteit vrijdag toelicht. Het onderwijs dat aan enkele duizenden studenten op de bewuste sites wordt gegeven, zal op andere locaties worden verstrekt. Rector Rik Van de Walle wil zo komen tot een “compacte universiteit die zich toelegt op haar kerntaken”.

Het versnipperde – en soms verouderde – gebouwenpatrimonium van de universiteit is duur in onderhoud en niet klaar voor de toekomst. Onder meer de campus Coupure (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen) en de campus Dunant (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), worden tegen 2050 verlaten, staat in het bewuste toekomstplan. De universiteit beheert vandaag 271 gebouwen op een oppervlakte van zowat 2,5 km², verspreid over een twintigtal campussen. Maar dat is niet efficiënt en het staat doelgerichte investeringen in de weg, vindt de universitaire leiding. Hoeveel het toekomstplan zal kosten is nog niet becijferd, maar het gaat om een oefening die een substantiële impact moet hebben op de universitaire begroting. 

De hervestiging in moderne en duurzame gebouwen wordt een investering ten belope van vele miljoenen. Die is nodig om universitaire activiteiten te concentreren in drie clusters: een zogenaamde stadscluster, een middencluster en een ‘zuidcluster’ die zich uitstrekt tot de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. Vijf grote campussen liggen vandaag niet in die clusters en krijgen dus een nieuwe locatie. Het gaat om campussen in het centrum van de stad, met grote aula’s waar duizenden studenten les volgen, zoals dus de campussen Coupure en Dunant.

Maar ook campus Schoonmeersen, waar binnenkort een woondorp voor Oekraïense vluchtelingen wordt opgetrokken, campus Heide (waar een deel van de faculteit Diergeneeskunde verblijft) en campus Rommelaere krijgen een nieuwe bestemming. De domeinen worden tegen 2050 verkocht of in concessie of erfpacht gegeven aan een externe partij. De universiteit zal de komende jaren onderzoeken hoe de bewuste gebouwen een nieuwe invulling kunnen krijgen. Volgende week start aan de UGent het nieuwe academiejaar. Dat wordt vrijdag plechtig geopend met een academische zitting en een stoet van hoogwaardigheidsbekleders en togati doorheen de stad.

Partner Content