Weyts ontkent gebrek aan urgentie over lerarentekort

Ben Weyts (N-VA).

De topmannen van de twee grootste onderwijskoepels, het GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen, halen in een opiniestuk in De Standaard uit naar Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). ‘Zijn beleid mist alle urgentie om iets aan het lerarentekort te doen’, vinden ze.

Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!, en Lieven Boeve, directeur­-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen pleiten voor een nooddecreet.

‘Scholen zien de gaten in hun lerarenteams elk jaar groter worden. Eerst kregen ze de vervangingen niet meer ingevuld, sinds dit schooljaar vinden ze ook steeds moeilijker personeel voor openstaande betrekkingen. In twee jaar tijd is het aantal vacatures bij de VDAB verdrievoudigd.’

De maatregelen die Weyts de afgelopen maanden nam, zijn voor hen ‘hoogst onvoldoende’. De minister legt de prioriteiten bovendien ‘volledig verkeerd’, klinkt het.

De twee doen zelf zes voorstellen om het probleem aan te pakken. Zo moet de anciënniteit die zij­-instromers kunnen meenemen volgens hen opgetrokken worden van 10 naar minstens 20 jaar. De lijst met knelpuntvakken moet uitgebreid worden. Leerkrachten zouden ook niet meer door één school vastbenoemd mogen worden, maar door een scholengroep of – bestuur, vinden ze. ‘Dat geeft de schoolleiding meer armslag om voor elke leraar een passende plaats te zoeken. Zo kunnen we de versnippering van opdrachten voor beginnende leraren voorkomen en een geïntegreerde aanvangsbegeleiding bieden.’

Pilootprojecten

Minister Weyts merkt op dat hij niet enkel werkt aan het lerarentekort, maar ook aan de onderwijskwaliteit. ‘We moeten stap voor stap vooruitgaan in beide’, benadrukt hij. Weyts pleit ervoor om aan de slag te gaan met de doorbraken om zo mensen aan te trekken. Op het voorstel om de anciënniteit tot 20 jaar op te trekken, reageert hij met te verwijzen naar het feit dat de Raad van State tien jaar geleden een gelijkaardig voorstel heeft afgeschoten. 

‘We moeten de positieve aspecten accentueren’, aldus Weyts, die nog verwijst naar de loonsverhoging voor de directies en de 85 miljoen voor digitale uitrusting. Daarnaast zijn er nog de pilootprojecten waarbij onder meer kan worden nagegaan hoe in de praktijk het inzetten van masters in het lager onderwijs verloopt. Ook de vragen naar meer autonomie kunnen in de pilootprojecten uitgetest worden, zei de minister nog.

Onderwijsvakbonden willen meer overleg in debat over lerarentekort

De socialistische onderwijsvakbond ACOD schaart zich niet achter het nooddecreet dat Koen Pelleriaux en Lieven Boeve, de topmannen van de twee grootste onderwijskoepels, hadden voorgesteld om het lerarentekort aan te pakken. “Paniekvoetbal en een gebrek aan inspraak zullen het lerarentekort enkel nog vergroten”, stelt ACOD Onderwijs dinsdag.

In een opiniestuk in De Standaard hadden Pelleriaux en Boeve, respectievelijk van het GO! en het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, uitgehaald naar minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Volgens hen zijn de maatregelen die Weyts de afgelopen maanden nam “hoogst onvoldoende”. ACOD Onderwijs daarentegen beschouwt het voorgestelde nooddecreet niet als de oplossing voor de problemen in het onderwijsveld. Eerder werd zo’n decreet al aangenomen tijdens de coronapandemie.

“Het lerarentekort is geen virus dat je plotseling met een nooddecreet moet oplossen”, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs. Volgens de vakbond moeten planlast en werkdruk net op school- en bestuursniveau worden aangepakt. “De hoeveelheid werkgroepen in scholen, de afvinklijsten en de absurde administratieve rompslomp die moeten tegemoetkomen aan de gigantische verantwoordingsdrang, worden niet opgelegd vanuit de Vlaamse regering”, aldus Libert.

“Het is eenvoudig maar minstens even misleidend om simpele tips te lanceren. Het lerarentekort zal morgen niet opgelost zijn”, reageert Marianne Coopman. Volgens de algemeen secretaris van het Christelijke Onderwijzersverbond (COV) primeert de inhoud van de job en hoe die gerealiseerd kan worden. “Dat aanpakken doen we best niet in de pers of met oneliners maar wel in alle sereniteit samen met alle sociale partners en de minister rond de overlegtafel”, aldus Coopman.

Het COV roept de Vlaamse regering op om middelen te voorzien voor een langetermijnbeleid. “Voorzie in een stevige opleiding, middelen voor bijscholingen, overlegtijd en bied ook met andere beleidsdomeinen oplossingen voor de te zware maatschappelijke zorgnoden in de scholen want leraren willen hun werk goed en ondersteund kunnen doen”, klinkt het.

Onderwijswereld reageert gemengd op debat over lerarentekort

De onderwijswereld heeft dinsdag gemengd gereageerd op het debat over het lerarentekort in de Vlaamse scholen. De aanleiding hiervoor is een opiniestuk waarin Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO!, en Lieven Boeve, directeur­-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, hadden uitgehaald naar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De maatregelen die hij de afgelopen maanden nam, zijn voor Pelleriaux en Boeve “hoogst onvoldoende”. De twee pleitten voor een nooddecreet en deden zelf zes voorstellen om het probleem aan te pakken. Volgens de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is een aanpak op maat nodig. “De tekorten verschillen van plek tot plek, van school tot school. Net daarom moet een bestuur of een directeur een oplossing voor de lokale context kunnen uitwerken”, zegt algemeen directeur Walentina Cools. “Essentieel is dat besturen en directies het vertrouwen krijgen om een modern HR-beleid te voeren.”

Bovendien pleit het OVSG, net zoals Pelleriaux en Boeve, er ook voor om de prestatienoemer te veranderen. Dat systeem beperkt de taak van leerkrachten tot het aantal uren dat ze lesgeven, terwijl er veel meer tot hun pakket behoort. Een pakket dat niet enkel de lesuren, maar ook de voorbereiding- en vergaderuren omvat, is transparanter en sluit beter aan bij wat de job van een leraar echt inhoudt, zegt OVSG. Daarnaast stelt de vereniging voor om een HBO-5-richting op te starten voor mensen die al een ander(bachelor)diploma hebben, maar die toch het onderwijsveld in willen. Dit zou hen de kans geven om terwijl ze aan het werk zijn, een (bijkomend) onderwijsdiploma te halen.

De Christelijk Onderwijscentrale (COC) daarentegen reageert verontwaardigd op het standpunt van Pelleriaux en Boeve. “Met hun voorstellen willen ze de werkgevers eenzijdige beslissingsmacht geven. Minder inspraak en meer werk, we zien écht niet in hoe dat het lerarentekort gaat oplossen”, zegt secretaris-generaal Koen Van Kerkhoven. Zo valt het voorstel om de prestatienoemer af te schaffen in slechte aarde.

Volgens de COC is het geen oplossing om de werkgever zelf te laten kiezen hoeveel uren een leraar moet lesgeven om zijn/haar salaris te verdienen.

Partner Content