Minister Weyts wil niet weten van sluiting scholen tot eind januari

Ben Weyts (N-VA) © belga

Vlaams minister van Onderijws Ben Weyts (N-VA) wil niet weten van een verlengde sluiting van de scholen na de kerstvakantie om een nieuwe golf van coronabesmettingen tegen te gaan.

‘We gaan de scholen níet sluiten omdat sommigen kinderen willen misbruiken als een loden gevangenisbol aan de enkel van hun ouders, als manier om hén thuis te houden’, zegt minister Weyts.

Het nieuwsagentschap Belga vroeg donderdag naar de reactie van de minister op de standpunten van de in de VS werkende immunoloog Hans-Willem Snoeck om de scholen te sluiten tot einde januari. Een standpunt dat ook al bijval kreeg van OESO-topman en onderwijsexpert Dirk Van Damme.

We gaan de scholen níet sluiten, omdat sommigen kinderen willen misbruiken als een loden gevangenisbol aan de enkel van hun ouders, als manier om hén thuis te houden.

Volgens de aan de Columbia University werkzame immunoloog Snoeck zien we ‘dat kinderen een hulpmotor van de pandemie zijn’. Dat standpunt vertolkte hij woensdag in een opiniestuk. ‘Zonder de scholen te sluiten, sukkelen we in de derde golf voor de tweede voorbij is’, voegde pedagoog en diensthoofd van het Centre for Educational Research and Innovation Van Damme daar donderdag aan toe via Twitter.

‘Ja, kinderen raken soms besmet’, reageert Vlaams minister van Onderwijs Weyts donderdag bij Belga. ‘En daar communiceren we ook tweewekelijks heel open over. Uit die cijfers blijkt dat de strenge maatregelen goed worden nageleefd. Het aantal besmettingen ligt relatief lager dan in de rest van de samenleving.’

‘We blijven steeds waakzaam en we drijven de inspanningen constant op met nu ook sneltesten die we zélf uitrollen. Net omdat we de scholen willen open houden’, vervolgt Weyts. ‘We gaan de scholen níet sluiten, omdat sommigen kinderen willen misbruiken als een loden gevangenisbol aan de enkel van hun ouders, als manier om hén thuis te houden.’

Onderwijskoepels geen vragende partij voor verlenging kerstvakantie

Alle beslissingen op het corona-overleg tussen de onderwijspartners worden in overleg met de virologen genomen. Daarom start elke vergadering met een virologische stand van zaken door de experts, onder meer op basis van de CLB-cijfers. Zo reageert Katholiek Onderwijs Vlaanderen op de vraag of ze een verlenging van de kerstvakantie zien zitten als maatregel om een nieuwe golf coronabesmettingen te voorkomen. ‘Op het vorige overleg is gebleken dat scholen dankzij de nauwgezette toepassing van de maatregelen behoorlijk veilige plaatsen zijn’, heet het in een reactie. ‘Zonder tegenbericht van de virologen die het onderwijsveld adviseren, is een verlenging van de kerstvakantie voor ons daarom nu niet aan de orde.’

Met name OESO-topman en pedagoog Dirk Van Damme en immunoloog Hans-Willem Snoeck van Columbia University in New York riepen eerder op om de scholen tot eind januari te sluiten. ‘Zonder de scholen te sluiten, sukkelen we in de derde golf voor de tweede voorbij is’, klonk het op Twitter.

Maar daar gaat Katholiek Onderwijs Vlaanderen alvast niet in mee. Ook bij GO! , onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zien ze liever de schoolpoorten opnieuw opengaan na de kerstvakantie. ‘We volgen het advies van de virologen die aan het overleg met de onderwijspartners deelnemen’, benadrukt Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! . ‘De veiligheid staat voorop, zowel voor onze leerlingen als voor onze leerkrachten, maar als het kan willen we de scholen open houden, want we weten wat de impact is als we dat niet doen. We hopen dat de maatregelen tijdens de kerstvakantie door iedereen gerespecteerd worden en dat we zo de curve verder naar beneden krijgen.’

‘We hebben maandag een overleg gehad met de minister en de experten. Toen is de beslissing genomen om de huidige toestand in het onderwijs aan te houden tot 15 januari op basis van de cijfers die op dat moment beschikbaar waren’, zegt Patriek Delbaere van OVSG (onderwijsvereniging van steden en gemeenten). ‘Het aantal besmettingen bij leerlingen en leerkrachten lag op dat moment zeer laag. De besmettingen werden eerder doorgegeven buiten de school dan in de scholen waar strenge preventiemaatregelen gelden die goed worden opgevolgd. De corona-werkgroep komt terug samen op 2 januari, om de op dat moment beschikbare cijfers te beoordelen en te bekijken wat er dan nodig is.’

Vakbonden: ‘Virologen moeten beslissen over sluiten of heropenen van scholen’

‘Het is niet aan de onderwijsvakbonden om te bepalen welke maatregelen moeten genomen worden in het kader van de volksgezondheid. Dat is de taak van virologen en politici. Het is niet goed om deze debatten telkens weer in de pers te voeren’, reageert reageert Marianne Coopman, algemeen secretaris van de onderwijsvakbond COV, op de vraag of de kerstvakantie moet verlengd worden om een nieuwe coronagolf te vermijden.

De oproep om de scholen te sluiten tot eind januari om een nieuwe coronagolf te voorkomen, werd gelanceerd door de in de VS werkende immunoloog Hans-Willem Snoeck. Zijn oproep kreeg bijval van de Vlaamse onderwijsexpert en OESO-topman Dirk Van Damme.

‘We waken er als grootste vakbond voor het basisonderwijs nauwgezet over dat in de scholen de veiligheid van het personeel en van de leerlingen zo goed mogelijk gewaarborgd wordt en dat scholen voldoende uitgerust zijn om alle voorschriften en preventieve maatregelen ook te kunnen nemen’, vervolgt Coopman van de onderwijsvakbond COV. ‘Daarom volgen we de cijfers van de coronabesmettingen bij de -10 jarigen ook zorgvuldig op en zullen we aan de alarmbel trekken als naar ons aanvoelen het werken in scholen niet meer veilig kan gebeuren. We denken bijvoorbeeld ook aan het invoeren van een mondmaskerplicht voor -12 jarigen. Voorlopig is daar een negatief advies over.’

‘Op 2 januari is er opnieuw een overleg met het hele onderwijsveld. Voorlopig is beslist om de huidige maatregelen te verlengen tot 15 januari en de scholen weer te laten openen op 4 januari’, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD-Onderwijs. ‘Als die beslissing moet herzien worden, dan moet dat tijdig gebeuren en niet op het laatste moment. Onze scholen en het onderwijspersoneel moeten nu weten waar ze aan toe zijn. Het zou geen goed beleid zijn om enkele dagen voor de heropening van de scholen deze beslissing te herroepen.’

‘Er zijn zoveel verschillende meningen als er virologen zijn en dat zijn er heel wat’, stelt Marnix Heyndrickx, voorzitter van VSOA-Onderwijs vast. ‘Wij baseren ons op het advies van die virologen die deel uitmaken van het structureel overleg met minister van Onderwijs Weyts en de onderwijspartners. We gaan nu dus het overleg van 2 januari afwachten om hierover een verder standpunt in te nemen.’

‘Op vraag van minister Weyts komen wij op 2 januari 2021 opnieuw samen’, zegt ook Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van onderwijsvakbond COC. ‘Wij hebben altijd gesteld dat zowel het leren als de veiligheid en de gezondheid van tel zijn. We laten ons, wat dat laatste aspect betreft, adviseren door de virologen. Hun advies is erg belangrijk. We vinden tot nu toe dat we dat ook moeten volgen, ook al liggen bepaalde beslissingen moeilijk. De cijfers evolueren niet goed. Het verwondert ons dan ook niet dat er noodkreten klinken. Maar de start van de vakantie kan misschien de curve opnieuw positief doen buigen. Laten we hopen dat we dat begin januari kunnen vaststellen. Veel zal afhangen van ieders gedrag de komende dagen en weken. Onze leraren zullen begin januari klaar staan om ertegen aan te gaan, in welke vorm dan ook. Zij doen hun uiterste best om de leerlingen, cursisten en studenten maximale leerkansen te geven. Als het moet, op afstand. Maar sluiten en geen educatie is geen optie.’

Marc Van Ranst: ‘Hou u aan de maatregelen, zodat we de scholen niet moeten sluiten’

Scholen open na de kerstvakantie of scholen dicht tot in januari? ‘Dat hebben we allemaal zelf in de hand’, zegt viroloog Marc Van Ranst van KU Leuven. ‘Als we ons met Kerstmis en Nieuwjaar aan de coronamaatregelen houden, dan hoeven de scholen niet dicht. ‘

‘Deze kwestie is intussen gepolariseerd’, stelt Marc Van Ranst vast. ‘En er valt eigenlijk voor de verschillende kanten een lans te breken. Nemen de kinderen deel aan de pandemie? Ja. Doen zij dat meer dan anderen? Neen. Er gebeuren ook besmettingen in de gezinnen, in de bedrijven… Maar we vinden het maatschappelijk wél belangrijk dat de scholen open blijven.’

Zorgt de kerstvakantie niet sowieso voor een zekere afkoeling? ‘Die vakantie zorgt voor een reset, dat klopt’, antwoordt Van Ranst. ‘Iets wat bedrijven bijvoorbeeld in veel mindere mate hebben. We hebben dat ook andere jaren al gemerkt met het aantal verkoudheden in de scholen. Een week vakantie doet dat aantal fel verminderen. Twee weken vakantie doet dat nog meer verminderen.’ ‘Maar veel hangt af van wat we in die vakantieperiode gaan doen. Als we met kerst en oudejaar massaal aan het lockdownfeesten gaan, of massaal rond de kalkoen plaatsnemen, dan zullen we de gevolgen daarvan vlug merken. En hetzelfde geldt voor de eindejaarsfeesten. Je kunt begrijpen dat in het licht van die laat vallende eindejaarsfeesten sommigen weer zullen gaan pleiten voor een verlenging van de vakantie.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content