Hogescholen zien aantal studenten lerarenopleiding stijgen, met dank aan zijinstromers

© GettyImages

De hogescholen zien het aantal studenten in de lerarenopleiding stijgen, vooral voor het secundair onderwijs. Dat is onder meer te danken aan de zijinstromers, blijkt uit een rondvraag bij de verschillende hogescholen in Vlaanderen.

Er zijn nog altijd heel wat mensen met een eerdere werkervaring, die de stap naar de zorg of het onderwijs willen zetten, klinkt het bij Thomas More. “En dat betekent een niet te onderschatten combinatie van werk en studeren met al dan niet verkorte trajecten, avond-, weekend- en afstandsonderwijs.” Specifiek voor de lerarenopleiding ziet de hogeschool dat het LIO-traject, Leraar in opleiding, aan belang wint. Voor de opleiding Leraar Secundair Onderwijs (bachelor- en graduaatsopleiding samen) vertaalt dat zich in een stijging van 20 procent.

Ook bij de HOGENT zien ze een significante toestroom van zijinstromers, zowel studenten die zich heroriënteren als mensen die een carrièreswitch willen maken. Voor de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs tekent zich in absolute aantallen zelfs een verdubbeling af in vergelijking met drie jaar geleden. Carrièreswitchers blijven zich aanbieden, zowel in het kleuter- als lager onderwijs, maar kiezen voornamelijk voor het secundair onderwijs. Voor alle lerarenopleidingen samen is er een stijging van 9,6 procent van het aantal studenten in vergelijking met vorig jaar. Dat aantal kan nog groeien want er schrijven zich nog steeds studenten in.

Bij de AP Hogeschool Antwerpen zien ze het aantal studenten in de lerarenopleiding zelfs stijgen met 52 procent. De reguliere trajecten blijven stabiel, met vooral secundair onderwijs als uitschieter. “Het zijn vooral de verkorte educatieve trajecten die het goed doen door de zijinstromers”, klinkt het. “We zien daar dubbel zoveel inschrijvingen, zowel bij de verkorte bachelor als bij het graduaat.” Net na de coronacrisis zagen ze een daling van het aantal studenten in de lerarenopleidingen, “maar die is nu ruimschoots ingehaald”.

Ook bij Vives zien ze een stijging van het aantal studenten die leraar willen worden, al is die minder sterk dan bij AP Hogeschool Antwerpen. Bij Vives zijn er drie soorten lerarenopleiding: bachelor na bachelor, graduaat en professionele bacheloropleiding. In vergelijking met het vorige academiejaar is het aantal studenten in die opleidingen allemaal gestegen. Bij de bachelor na bachelor gaat het om een stijging van 18 procent, bij de graduaat om een van 33,6 procent en bij de professionele bachelor is er een stijging van 12,4 procent. In vergelijking met september 2021 gaat het om een stijging van respectievelijk 0,6 procent, 53,6 procent en 13,6 procent.

(Lees verder onder de preview.)

De Karel de Grote Hogeschool merkt een lichte stijging van 3 procent op bij de lerarenopleiding en dat voor alle afstudeerrichtingen (kleuter, lager en secundair onderwijs). Ze wijzen er nog op dat de verplichte starttoets het aantal inschrijvingen heeft vertraagd, waardoor ze verwachten dat de stijging zich nog zal doortrekken.

Bij Odisee stijgt het aantal studenten in de lerarenopleiding met ongeveer 14 procent. “We zitten op het hoogste aantal nieuwe studenten van de voorbije vijf jaar”, klinkt het. “Behalve een knikje in academiejaar 2021-2022 tonen de cijfers trouwens een mooie opwaartse lijn.” Ook de graduaatsopleidingen voor onderwijs scoren goed. “Ook al gaat het voorlopig om vrij kleine absolute aantallen, de groei is opmerkelijk, zeker voor de educatieve graduaat secundair onderwijs.”

In Limburg bij PXL tot slot blijft het aantal studenten in kleuter- en lager onderwijs gelijk ten opzichte van het vorig academiejaar. Voor de opleiding secundair onderwijs is er wel een duidelijke stijging, met 20 procent.

Partner Content