Onderwijs: nieuwe minimumdoelen moeten starten in september 2023

Ben Weyts (N-VA). © Belga

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijsverstrekkers hebben maandag hun raamakkoord over de ontwikkeling van nieuwe eindtermen voorgesteld.  De vernietigde minimumdoelen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs worden ‘gereduceerd en versoberd’ en krijgen een focus op Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen. Bedoeling is ook om aansluitend meteen werk te maken van nieuwe eindtermen voor de eerste graad van het secundair en voor het basisonderwijs.

De timing is strak. In maart 2023 moeten de minimumdoelen voor de tweede en derde graad klaar zijn en vanaf september wordt gestart in de derde graad.

Onderwijsminister Weyts en de Vlaamse onderwijskoepels moesten opnieuw om tafel gaan zitten nadat het Grondwettelijk Hof in juni de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair vernietigd had. De eindtermen zijn de minimumdoelen die leerlingen moeten halen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie Steinerscholen spanden zaak aan bij het Grondwettelijk Hof. De eindtermen zouden te uitgebreid zijn en de vrijheid van onderwijs beperken. Het Hof gaf hen gelijk en voorzag in een overgangsregeling: de eindtermen moeten in 2025 herzien zijn.

Minimumdoelen

Maar zo lang willen de minister en de onderwijspartners niet wachten. Zij werkten de voorbije zomerweken in de luwte aan de ontwikkeling van nieuwe minimumdoelen. Eerste afspraak: er wordt voortaan gesproken van ‘minimumdoelen’ omdat de term ‘eindtermen’ volgens minister Weyts ‘misleidend’ is. ‘Het lijkt alsof het gaan om een terminus, maar daar begint het pas’, aldus Weyts. 

Inhoudelijk is afgesproken dat er bij de ontwikkeling van de nieuwe eindtermen zal vertrokken worden van de vernietigde eindtermen, maar dat die ‘gereduceerd en versoberd’ worden. Onder meer herhalingen, overbodige details en voorbeelden zullen verdwijnen. De 16 ‘sleutelcompetenties’ blijven behouden, maar er wordt voor het eerst een duidelijke prioriteit gelegd bij drie cruciale competenties: Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen (de ‘STEM’-vakken). 

Volgens de minister blijven de eindtermen wel ‘ambitieus’. De scholen worden ook aangemoedigd om ‘ver boven de lat te gaan’. 

Ook de timing oogt ambitieus. Het arrest van het Grondwettelijk Hof gaf tijd tot september 2025, maar het is de bedoeling om al in maart 2023 klaar te zijn met de nieuwe minimumdoelen voor de tweede en derde graad. Daarna gaat de oefening naar het Vlaams Parlement en dan ‘kunnen de minimumdoelen vanaf 1 september 2023 uitgerold worden in de derde graad’. 

De onderwijspartners engageren zich meteen om aansluitend ook werk te maken van de eindtermen in de eerste graad van het secundair en nadien ook van de eindtermen in het basisonderwijs, waar de huidige eindtermen al een kwarteeuw oud zijn.

Partner Content