Definitief groen licht voor ‘knip’ in hoger onderwijs

Ben Weyts (N-VA).

Studenten die in het academiejaar 2023-2024 starten in het hoger onderwijs, zullen na het tweede jaar geslaagd moeten zijn voor alle vakken uit het eerste jaar, zoniet mogen ze niet naar het derde jaar overgaan. De Vlaamse regering heeft vrijdag definitief het licht op groen gezet voor deze zogenaamde ‘knip’ in het hoger onderwijs. ‘Ik besef dat dit niet populair is’, zegt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). ‘Maar we doen dit in het belang van de studenten. Zij zijn vandaag de grootste verliezers van een doorgeschoten flexibilisering.’

De maatregel zat er al langer aan te komen en is nu ook definitief langs de regeringstafel gepasseerd. Het ontwerpdecreet moet nu ook nog het fiat krijgen van het Vlaams parlement, alvorens hij van kracht wordt. De achterliggende redenering is dat studenten nu soms vakken jarenlang meesleuren, waardoor ze uiteindelijk soms zelfs niet afstuderen. ‘Er zit te veel vrijblijvendheid in het huidige systeem en daar betalen vooral de studenten zelf een hoge prijs voor’, zegt Weyts. “We moeten studenten meer structuur én meer begeleiding bieden.”

De knip geldt voor studenten die starten vanaf het academiejaar 2023-2024. Indien ze er niet in slagen op het einde van het tweede jaar te slagen voor alle vakken uit het eerste jaar, dan kunnen ze zich niet opnieuw inschrijven voor dezelfde richting bij hun instelling.

Bovendien zullen studenten vaker een volwaardig lessenpakket (van circa 60 studiepunten) moeten opnemen. Bedoeling is te vermijden dat studenten jaren blijven aanmodderen met telkens maar een licht pakket. Er blijven wel uitzonderingen voor onder meer werkstudenten, studenten met een functiebeperking en studenten met een topsportstatuut.

Minister Weyts benadrukt wel dat tegenover de knip staat dat het recht op studiebegeleiding nu echt verankerd wordt voor alle studenten. Zo krijgen alle studenten recht op een gesprek met een studie- of trajectbegeleider en het recht op nieuw studieadvies als ze bij hun eerste examenreeks heel slecht zouden presteren. Zo wordt er ook werk gemaakt van veel snellere heroriëntering, bijvoorbeeld al na 1 semester.

‘Studenten krijgen nog altijd meerdere kansen en ze zullen in de toekomst zelfs méér begeleiding krijgen dan vandaag’, zegt Weyts. De instellingen van het hoger onderwijs zullen vanaf volgend academiejaar extra middelen krijgen om deze maatregelen te implementeren.

Partner Content