Commissie die eindtermen moet evalueren maakt belofte niet waar, stelt Katholiek onderwijs

© Getty

Het rapport van de praktijkcommissie die de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs moet opvolgen, blijkt een maat voor niets. Dat stelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen in een reactie op de beslissing van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om de commissie een extra schooljaar de tijd te geven om conclusies te trekken.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wijst erop dat het net de bedoeling was dat de commissie na één schooljaar een evaluatie maakte, zodat de nodige bijsturingen aan de eindtermen kunnen gebeuren voor de derde graad ermee aan de slag gaat.

De koepel vindt het ook vreemd dat het rapport ‘bijna exclusief oog voor het implementatieproces van de eindtermen en nauwelijks voor de haalbaarheid ervan voor schoolteams en leerlingen’. Hij wijst erop dat ‘dat laatste precies de reden is waarom de praktijkcommissie in het leven geroepen is’.

Zo komt de haalbaarheid van de eindtermen volgens Katholiek Onderwijs Vlaanderen te weinig aan bod in de vragenlijst waarmee de commissie naar de scholen trekt, terwijl de implementatie van de nieuwe eindtermen wel ruim wordt bevraagd. ‘Die haalbaarheid wordt dan nog berekend op de volle 100 procent van de onderwijstijd, waardoor er helemaal geen rekening wordt gehouden met de ruimte voor eigen doelen van scholen en lerarenteams die leerlingen meer uitdaging of ondersteuning willen bieden’, klinkt het.

Praktijkcommissie

Daarnaast hekelt de koepel dat de praktijkcommissie nog steeds geen methodiek heeft om de reële impact van de nieuwe eindtermen op de onderwijstijd te meten, wat haar kernopdracht moest zijn. ‘Opnieuw is dit rapport geen instrument waar het onderwijs een stap verder mee komt. Dit doet het ergste vrezen voor de uitkomst van de praktijkcommissie, die een maat voor niets dreigt te worden’, luidt het nog in de reactie.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs te gedetailleerd en uitgebreid. De koepel stapte daarom begin vorig jaar naar het Grondwettelijk Hof om de eindtermen te laten vernietigen. Het Hof vond dat de vraag niet terecht was. Daarom traden de nieuwe eindtermen 1 september in werking. Met die beslissing deed het het Grondwettelijk Hof echter nog geen uitspraak over de grond van de zaak. Die uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht.

Logischer om pas na twee jaar te evalueren, zegt GO!

Het Gemeenschapsonderwijs GO! vindt het logisch dat de praktijkcommissie pas na volgend schooljaar haar evaluatie van de nieuwe eindtermen klaar moet hebben, aangezien de eindtermen pas bereikt moeten worden op het einde van de tweede graad. Bovendien is de situatie dit schooljaar nog gekleurd door de coronacrisis, zegt afgevaardigd bestuurder Koen Pelleriaux.

Partner Content