"Het diploma geeft weer of een leerling de eindtermen heeft bereikt, maar beschrijft niet alle vaardigheden die een leerling in zijn schoolloopbaan heeft opgebouwd, zoals samenwerken en presenteren. We willen meer evolueren naar competentiegericht onderwijs. De nieuwe technologieën bieden ons daar mogelijkheden toe", zegt Raymonda Verdyck van het GO!. Concreet maakt de blockchaintechnologie het mogelijk de competenties van elke jongere in te geven in een databank. Op basis daarvan heeft die jongere een soort van digitale portfolio die hij kan gebruiken bij het solliciteren voor een job. Voor de meerderheid van de leerlingen die wel een diploma behalen, is de portfolio een extra instrument voor werkgevers om inzicht te krijgen in wat ze kennen en kunnen. Wie de schoolbanken zonder diploma verlaat, zal door de competenties die in de databank worden opgenomen echter niet zonder lege handen op de arbeidsmarkt terecht komen. (Belga)

"Het diploma geeft weer of een leerling de eindtermen heeft bereikt, maar beschrijft niet alle vaardigheden die een leerling in zijn schoolloopbaan heeft opgebouwd, zoals samenwerken en presenteren. We willen meer evolueren naar competentiegericht onderwijs. De nieuwe technologieën bieden ons daar mogelijkheden toe", zegt Raymonda Verdyck van het GO!. Concreet maakt de blockchaintechnologie het mogelijk de competenties van elke jongere in te geven in een databank. Op basis daarvan heeft die jongere een soort van digitale portfolio die hij kan gebruiken bij het solliciteren voor een job. Voor de meerderheid van de leerlingen die wel een diploma behalen, is de portfolio een extra instrument voor werkgevers om inzicht te krijgen in wat ze kennen en kunnen. Wie de schoolbanken zonder diploma verlaat, zal door de competenties die in de databank worden opgenomen echter niet zonder lege handen op de arbeidsmarkt terecht komen. (Belga)