Vanaf 15 mei gaan de scholen opnieuw open voor delen van het basis- en secundair onderwijs. Maar tegelijk moeten de scholen ook voorzien in opvang en in de organisatie van afstandsonderwijs. Omdat de combinatie van die drie taken voor sommige scholen praktisch of logistiek niet kan, kunnen die scholen samenwerken met de lokale besturen, met name voor de organisatie van de opvang. De Vlaamse regering voorziet daarvoor een financiële compensatie. "We voorzien 30 euro per kind per dag waardoor de lokale besturen dat samen met de scholen of externe partners kunnen organiseren", aldus minister Weyts. De N-VA-minister herhaalde nog eens zijn vraag aan de GEES-expertengroep om de veiligheidsvoorschriften van de opvang en binnen het onderwijs op elkaar af te stemmen. Nu zijn de voorschriften in de klas strenger dan voor de opvang. "We vragen dat die voorschriften naar elkaar kunnen toegroeien. Dat zou de druk kunnen verlichten", klonk het. "De scholen staan de komende weken voor gigantische opdrachten. Velen zullen een huzarenstukje tot stand moeten brengen. (...) Het wordt de komende weken heel moeilijk, maar we kunnen dat aan", aldus Weyts. (Belga)

Vanaf 15 mei gaan de scholen opnieuw open voor delen van het basis- en secundair onderwijs. Maar tegelijk moeten de scholen ook voorzien in opvang en in de organisatie van afstandsonderwijs. Omdat de combinatie van die drie taken voor sommige scholen praktisch of logistiek niet kan, kunnen die scholen samenwerken met de lokale besturen, met name voor de organisatie van de opvang. De Vlaamse regering voorziet daarvoor een financiële compensatie. "We voorzien 30 euro per kind per dag waardoor de lokale besturen dat samen met de scholen of externe partners kunnen organiseren", aldus minister Weyts. De N-VA-minister herhaalde nog eens zijn vraag aan de GEES-expertengroep om de veiligheidsvoorschriften van de opvang en binnen het onderwijs op elkaar af te stemmen. Nu zijn de voorschriften in de klas strenger dan voor de opvang. "We vragen dat die voorschriften naar elkaar kunnen toegroeien. Dat zou de druk kunnen verlichten", klonk het. "De scholen staan de komende weken voor gigantische opdrachten. Velen zullen een huzarenstukje tot stand moeten brengen. (...) Het wordt de komende weken heel moeilijk, maar we kunnen dat aan", aldus Weyts. (Belga)