De directeurs van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen roepen in een open brief op leerkrachten prioritair te vaccineren, om zo de scholen maximaal open te kunnen houden. Ook de onderwijsvakbonden sluiten zich bij die oproep aan.

De open brief is gericht aan premier Alexander De Croo, federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. In de brief vragen de directeurs van het katholiek basisonderwijs met aandrang de leerkrachten de mogelijkheid te gunnen zich prioritair te laten vaccineren nadat de risicogroepen aan de beurt zijn geweest.

De directeurs willen zo de scholen open houden. 'Onderwijs fysiek kunnen aanbieden, betekent een wereld van verschil voor onze leerlingen. Zowel voor het overbrengen van leerstof als voor het aanbieden van een warm nest gaat niets boven de fysieke nabijheid van de leraar', klinkt het in de brief.

Als leerkrachten echter in quarantaine moeten omdat ze ziek worden, of vanwege hoogrisicocontacten, moeten klassen of zelfs scholen noodgedwongen sluiten. Interimkrachten zijn immers amper te vinden. Daarom de oproep van de directeurs om leerkrachten zo snel mogelijk te vaccineren. 'Als onze mensen prioritair gevaccineerd worden, dan kunnen we scholen openhouden, kunnen onze kinderen samen deze periode doormaken en kan de economie makkelijker blijven draaien.'

'Geen schouderklopjes nodig'

Ook de onderwijsvakbonden sluiten zich bij die oproep aan. Het christelijke Christelijk Onderwijsverbond (COV) en Christelijke Onderwijscentrale (COC), het socialistische ACOD-onderwijs en het liberale VSOA-onderwijs vragen premier De Croo eveneens in een open brief om de prioritaire vaccinatie van leerkrachten in het kleuter-, basis-, middelbaar en buitengewoon onderwijs. Het onderwijspersoneel zit op zijn tandvlees, klinkt het. 'Ze voelen zich ondergewaardeerd: cruciaal om de scholen open te houden, niet cruciaal genoeg om eerst gevaccineerd te worden', schrijven de vakbonden.

Omdat kinderen jonger dan 18 nog niet gevaccineerd worden, neemt het aantal risicovolle contacten in het onderwijs, in tegenstelling tot andere sectoren, niet af, stellen ze. Daarom vragen de vakbonden om van de paasvakantie gebruik te maken om leerkrachten te vaccineren. 'Wij hebben geen applaus nodig en ook geen schouderklopjes, maar wel de mogelijkheid om ons werk in veilige omstandigheden te kunnen uitvoeren. Daarom vragen wij, net als Vlaams minister van Onderwijs Weyts, in naam van het ganse onderwijspersoneel heel concreet dat de overheid hen in bescherming neemt en dus prioritair op de lijst zet om gevaccineerd te worden.'

De directeurs van het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen roepen in een open brief op leerkrachten prioritair te vaccineren, om zo de scholen maximaal open te kunnen houden. Ook de onderwijsvakbonden sluiten zich bij die oproep aan.De open brief is gericht aan premier Alexander De Croo, federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, Vlaams minister-president Jan Jambon en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. In de brief vragen de directeurs van het katholiek basisonderwijs met aandrang de leerkrachten de mogelijkheid te gunnen zich prioritair te laten vaccineren nadat de risicogroepen aan de beurt zijn geweest. De directeurs willen zo de scholen open houden. 'Onderwijs fysiek kunnen aanbieden, betekent een wereld van verschil voor onze leerlingen. Zowel voor het overbrengen van leerstof als voor het aanbieden van een warm nest gaat niets boven de fysieke nabijheid van de leraar', klinkt het in de brief. Als leerkrachten echter in quarantaine moeten omdat ze ziek worden, of vanwege hoogrisicocontacten, moeten klassen of zelfs scholen noodgedwongen sluiten. Interimkrachten zijn immers amper te vinden. Daarom de oproep van de directeurs om leerkrachten zo snel mogelijk te vaccineren. 'Als onze mensen prioritair gevaccineerd worden, dan kunnen we scholen openhouden, kunnen onze kinderen samen deze periode doormaken en kan de economie makkelijker blijven draaien.'Ook de onderwijsvakbonden sluiten zich bij die oproep aan. Het christelijke Christelijk Onderwijsverbond (COV) en Christelijke Onderwijscentrale (COC), het socialistische ACOD-onderwijs en het liberale VSOA-onderwijs vragen premier De Croo eveneens in een open brief om de prioritaire vaccinatie van leerkrachten in het kleuter-, basis-, middelbaar en buitengewoon onderwijs. Het onderwijspersoneel zit op zijn tandvlees, klinkt het. 'Ze voelen zich ondergewaardeerd: cruciaal om de scholen open te houden, niet cruciaal genoeg om eerst gevaccineerd te worden', schrijven de vakbonden. Omdat kinderen jonger dan 18 nog niet gevaccineerd worden, neemt het aantal risicovolle contacten in het onderwijs, in tegenstelling tot andere sectoren, niet af, stellen ze. Daarom vragen de vakbonden om van de paasvakantie gebruik te maken om leerkrachten te vaccineren. 'Wij hebben geen applaus nodig en ook geen schouderklopjes, maar wel de mogelijkheid om ons werk in veilige omstandigheden te kunnen uitvoeren. Daarom vragen wij, net als Vlaams minister van Onderwijs Weyts, in naam van het ganse onderwijspersoneel heel concreet dat de overheid hen in bescherming neemt en dus prioritair op de lijst zet om gevaccineerd te worden.'