Bij een negatieve test, zal op dag 7 een PCR-test worden afgenomen. De betrokken leerlingen of leerkrachten blijven intussen in quarantaine. Als er een vermoeden van een cluster bestaat, zullen mobiele testteams worden ingeschakeld die met een bus ter plaatse komen. Vanaf morgen al zullen lagereschoolkinderen die in contact gekomen zijn met een besmet kind als een hoogrisicocontact beschouwd worden. Tot nu werden ze nog als een laagrisicocontact beschouwd. Hierdoor zullen veel meer kinderen worden getest. Net als voor volwassenen wordt de isolatietermijn voor besmette kinderen verlengd tot tien dagen. "We blijven het maximaal mogelijke doen om zoveel mogelijk scholen open te houden", zegt minister Weyts. "Net daarom grijpen we daar waar nodig kordaat in met maatregelen afgestemd op de lokale situatie en dit op grond van de geldende draaiboeken. In sommige gevallen betekent dat de sluiting van een of meerdere klassen, in andere gevallen zelfs van een hele school." Van de bijna 4.000 scholen in Vlaanderen is er vandaag een twintigtal volledig gesloten en een dertigtal deels gesloten. Weyts: "Zeg nooit 'nooit', maar in het gros van de scholen stelt zich geen groot probleem en dus moeten we die scholen ook niet sluiten." (Belga)

Bij een negatieve test, zal op dag 7 een PCR-test worden afgenomen. De betrokken leerlingen of leerkrachten blijven intussen in quarantaine. Als er een vermoeden van een cluster bestaat, zullen mobiele testteams worden ingeschakeld die met een bus ter plaatse komen. Vanaf morgen al zullen lagereschoolkinderen die in contact gekomen zijn met een besmet kind als een hoogrisicocontact beschouwd worden. Tot nu werden ze nog als een laagrisicocontact beschouwd. Hierdoor zullen veel meer kinderen worden getest. Net als voor volwassenen wordt de isolatietermijn voor besmette kinderen verlengd tot tien dagen. "We blijven het maximaal mogelijke doen om zoveel mogelijk scholen open te houden", zegt minister Weyts. "Net daarom grijpen we daar waar nodig kordaat in met maatregelen afgestemd op de lokale situatie en dit op grond van de geldende draaiboeken. In sommige gevallen betekent dat de sluiting van een of meerdere klassen, in andere gevallen zelfs van een hele school." Van de bijna 4.000 scholen in Vlaanderen is er vandaag een twintigtal volledig gesloten en een dertigtal deels gesloten. Weyts: "Zeg nooit 'nooit', maar in het gros van de scholen stelt zich geen groot probleem en dus moeten we die scholen ook niet sluiten." (Belga)