De rechtbank oordeelde dat het spoedeisend karakter van de vordering ontbrak en dus niet voldaan was aan de voorwaarden voor een kort geding. Volgens de rechtbank gaan de klachten van drie leden van de Moslimexecutieve over alle algemene vergaderingen sinds 2014. Hun klachten, die ze klaarblijkelijk voor het eerst hebben geuit in december 2020, zouden daarom geen urgentie vereisen. De zaak die door de drie werd aangespannen, gaat over wanbeheer en boekhoudkundige malversaties binnen de Moslimexecutieve. De drie stelden dat enkele leden van de Moslimexecutieve de controle over de organisatie naar zich toe hadden getrokken, en de andere leden buitenspel zetten. De voorzitter van de Moslimexecutieve, Mehmet Üstün, ontkende de beschuldigingen ten stelligste. Interne spanningen verdelen al jaren de Moslimexecutieve. Aan die spanningen ligt (politieke) druk ten grondslag van bepaalde stromingen uit enkele moslimlanden. Eind 2020 stapte vicevoorzitter Salah Echallaoui op, na kritiek van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). In een rapport van de Staatsveiligheid werd Echallaoui een spion van Marokko genoemd. (Belga)

De rechtbank oordeelde dat het spoedeisend karakter van de vordering ontbrak en dus niet voldaan was aan de voorwaarden voor een kort geding. Volgens de rechtbank gaan de klachten van drie leden van de Moslimexecutieve over alle algemene vergaderingen sinds 2014. Hun klachten, die ze klaarblijkelijk voor het eerst hebben geuit in december 2020, zouden daarom geen urgentie vereisen. De zaak die door de drie werd aangespannen, gaat over wanbeheer en boekhoudkundige malversaties binnen de Moslimexecutieve. De drie stelden dat enkele leden van de Moslimexecutieve de controle over de organisatie naar zich toe hadden getrokken, en de andere leden buitenspel zetten. De voorzitter van de Moslimexecutieve, Mehmet Üstün, ontkende de beschuldigingen ten stelligste. Interne spanningen verdelen al jaren de Moslimexecutieve. Aan die spanningen ligt (politieke) druk ten grondslag van bepaalde stromingen uit enkele moslimlanden. Eind 2020 stapte vicevoorzitter Salah Echallaoui op, na kritiek van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). In een rapport van de Staatsveiligheid werd Echallaoui een spion van Marokko genoemd. (Belga)