Wanneer een Belgische onderneming in financiële moeilijkheden zit, wordt doorgaans een gerechtelijke reorganisatieprocedure van het bedrijf opgestart voor de ondernemingsrechtbank. Maar door de coronacrisis is die gang van zaken niet ideaal. De procedure kost ondernemingen niet alleen geld, maar het zou nu ook een stormloop ontketenen op de ondernemingsrechtbanken. Daarom stellen ministers Geens en Ducarme aan de regering voor om bepaalde ondernemingen tijdelijk een wettelijke opschorting te geven. Die opschorting beschermt ondernemingen tegen inbeslagnames en faillissementen. Verder kunnen lopende overeenkomsten niet beëindigd worden wegens wanbetaling en zijn schuldenaars niet verplicht aangifte van faillissement te doen. Geens en Ducarme benadrukken dat de regeling niet mag leiden tot misbruiken. Bovendien geldt ze ook enkel voor bedrijven die op 18 maart nog in goede gezondheid verkeerden. "De coronacrisis is uitzonderlijk te noemen. Daarom verdienen ondernemers ook tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen die hun overlevingskansen verhogen. Met dit besluit, dat in lijn ligt met wat er gebeurt in andere Europese lidstaten, kunnen we Belgische ondernemingen helpen", zegt minister Geens. "Het doel bestaat erin de bedrijven financieel respijt te geven om hen te helpen deze crisis op een meer serene manier te doorstaan", vult minister Ducarme aan. "Ik hoop dat wij deze maatregel snel zullen kunnen concretiseren". (Belga)

Wanneer een Belgische onderneming in financiële moeilijkheden zit, wordt doorgaans een gerechtelijke reorganisatieprocedure van het bedrijf opgestart voor de ondernemingsrechtbank. Maar door de coronacrisis is die gang van zaken niet ideaal. De procedure kost ondernemingen niet alleen geld, maar het zou nu ook een stormloop ontketenen op de ondernemingsrechtbanken. Daarom stellen ministers Geens en Ducarme aan de regering voor om bepaalde ondernemingen tijdelijk een wettelijke opschorting te geven. Die opschorting beschermt ondernemingen tegen inbeslagnames en faillissementen. Verder kunnen lopende overeenkomsten niet beëindigd worden wegens wanbetaling en zijn schuldenaars niet verplicht aangifte van faillissement te doen. Geens en Ducarme benadrukken dat de regeling niet mag leiden tot misbruiken. Bovendien geldt ze ook enkel voor bedrijven die op 18 maart nog in goede gezondheid verkeerden. "De coronacrisis is uitzonderlijk te noemen. Daarom verdienen ondernemers ook tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen die hun overlevingskansen verhogen. Met dit besluit, dat in lijn ligt met wat er gebeurt in andere Europese lidstaten, kunnen we Belgische ondernemingen helpen", zegt minister Geens. "Het doel bestaat erin de bedrijven financieel respijt te geven om hen te helpen deze crisis op een meer serene manier te doorstaan", vult minister Ducarme aan. "Ik hoop dat wij deze maatregel snel zullen kunnen concretiseren". (Belga)