Milquet wil het statuut finaliseren tegen eind september. Er moet nog onderhandeld worden met de vakbonden, steden en gemeenten en met de brandweerfederaties, gesprekspartners die niet dezelfde visie over de hervorming van de brandweer hebben. Ook de financiële verdeelsleutel, gelieerd aan de hervorming in brandweerzones, dreigt nog voor veel discussie te zorgen. De inwerkingtreding van het volledige nieuwe statuut - zowel voor professionele brandweermannen als voor vrijwilligers - is voorzien voor januari 2015, met een kostprijs van 29 miljoen euro voor dat eerste jaar. De financiering zal de daaropvolgende jaren gestaag stijgen tot 46 miljoen euro in 2018. (Belga)

Milquet wil het statuut finaliseren tegen eind september. Er moet nog onderhandeld worden met de vakbonden, steden en gemeenten en met de brandweerfederaties, gesprekspartners die niet dezelfde visie over de hervorming van de brandweer hebben. Ook de financiële verdeelsleutel, gelieerd aan de hervorming in brandweerzones, dreigt nog voor veel discussie te zorgen. De inwerkingtreding van het volledige nieuwe statuut - zowel voor professionele brandweermannen als voor vrijwilligers - is voorzien voor januari 2015, met een kostprijs van 29 miljoen euro voor dat eerste jaar. De financiering zal de daaropvolgende jaren gestaag stijgen tot 46 miljoen euro in 2018. (Belga)