"Iedereen zoekt steeds naar de accenten van de ene of de andere in een akkoord. Wat hier telt, is het evenwicht dat is bereikt tussen de elementen van alle partijen", stelde CD&V-voorzitter Joachim Coens. "Het is een evenwichtig akkoord. Het was niet eenvoudig, want er waren zeven partijen rond de tafel. Er zitten elementen in van duurzame ontwikkeling, sociale elementen en elementen van economische ontwikkeling. Het is een voldoende evenwichtig akkoord om de uitdagingen voor ons land aan te pakken", vond MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. "Het is een sterk akkoord. Nu moeten we aan de slag. Deze regering gaat investeren in koopkracht, de pensioenen en de gezondheidszorg", stelde zijn sp.a-collega Conner Rousseau. "Het is een akkoord dat een nieuw elan geeft, een toekomst voor België met in zijn hart de ecologische en solidaire transitie", stelde Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane. Volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci brengt het regeerakkoord "een kentering naar een ambitieus klimaatbeleid", waarbij ons land zich achter de Europese ambities schaart. De tekst ondersteunt volgens haar ook de mensen die het de afgelopen tijd moeilijk hebben gehad. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert sprak over een gebalanceerd akkoord met sociale accenten, duurzaamheidsaccenten en economische accenten, met ook een duidelijk programma op institutioneel vlak. Wat nieuwe belastingen betreft, "moeten de mensen zich geen zorgen maken", luidde het. Het is nu zaak mensen in moeilijkheden en bedrijven te ondersteunen. De eerste twee jaar zal de focus van de regering op de relance en het bestrijden van de crisis liggen. Daarna is het tijd om te hervormen, aldus Lachaert. De voorzitters zitten later opnieuw rond de tafel om de bevoegdhede binnen de volgende regering te verdelen. Later op de dag volgen de partijcongressen die het licht op groen moeten zetten voor de regeringsdeelname. (Belga)

"Iedereen zoekt steeds naar de accenten van de ene of de andere in een akkoord. Wat hier telt, is het evenwicht dat is bereikt tussen de elementen van alle partijen", stelde CD&V-voorzitter Joachim Coens. "Het is een evenwichtig akkoord. Het was niet eenvoudig, want er waren zeven partijen rond de tafel. Er zitten elementen in van duurzame ontwikkeling, sociale elementen en elementen van economische ontwikkeling. Het is een voldoende evenwichtig akkoord om de uitdagingen voor ons land aan te pakken", vond MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. "Het is een sterk akkoord. Nu moeten we aan de slag. Deze regering gaat investeren in koopkracht, de pensioenen en de gezondheidszorg", stelde zijn sp.a-collega Conner Rousseau. "Het is een akkoord dat een nieuw elan geeft, een toekomst voor België met in zijn hart de ecologische en solidaire transitie", stelde Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane. Volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci brengt het regeerakkoord "een kentering naar een ambitieus klimaatbeleid", waarbij ons land zich achter de Europese ambities schaart. De tekst ondersteunt volgens haar ook de mensen die het de afgelopen tijd moeilijk hebben gehad. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert sprak over een gebalanceerd akkoord met sociale accenten, duurzaamheidsaccenten en economische accenten, met ook een duidelijk programma op institutioneel vlak. Wat nieuwe belastingen betreft, "moeten de mensen zich geen zorgen maken", luidde het. Het is nu zaak mensen in moeilijkheden en bedrijven te ondersteunen. De eerste twee jaar zal de focus van de regering op de relance en het bestrijden van de crisis liggen. Daarna is het tijd om te hervormen, aldus Lachaert. De voorzitters zitten later opnieuw rond de tafel om de bevoegdhede binnen de volgende regering te verdelen. Later op de dag volgen de partijcongressen die het licht op groen moeten zetten voor de regeringsdeelname. (Belga)