In de verklaring benadrukken de religieuze leiders onder meer hoe onze uitstekende gezondheidszorg en ziekteverzekering niemand uitsluit, hoe belangrijk dit is en in de toekomst zal blijven. Ze roepen ook op, ondanks de verplichte afstand die nu geldt, "meer dan ooit verbonden te blijven". "In onze culturele en religieuze verscheidenheid is het onze menselijkheid die ons ten diepste met elkaar verbindt. Wie we ook zijn en van welke overtuiging ook: we zijn elkanders lotgenoten, verantwoordelijk voor elkaar", klinkt het. Tot slot drukken de religieuze leiders de hoop uit "dat we blijven beseffen, ook als de crisis voorbij is, dat we in al onze verscheidenheid elkaar nodig hebben". "Dat we zoeken naar nieuwe vormen van gastvrijheid, broederschap en solidariteit. In dat zoeken en herschikken van onze prioriteiten kunnen ook de godsdiensten een belangrijke rol spelen", besluiten ze. De verklaring is ondertekend door kardinaal Jozef De Kesel (aartsbisschop Mechelen-Brussel), dominee Steven Fuite (synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk van België), Albert Guigui (opperrabbijn van Brussel), Geert W. Lorein (federale synodevoorzitter van de Evangelische Kerk in België), Philippe Markiewicz (voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België), kanunnik Jack McDonald (voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België), Mehmet Üstün (voorzitter van de Moslimexecutieve) en metropoliet Athenagoras Peckstadt (aartsbisschop van de Orthodoxe Kerk in België). (Belga)

In de verklaring benadrukken de religieuze leiders onder meer hoe onze uitstekende gezondheidszorg en ziekteverzekering niemand uitsluit, hoe belangrijk dit is en in de toekomst zal blijven. Ze roepen ook op, ondanks de verplichte afstand die nu geldt, "meer dan ooit verbonden te blijven". "In onze culturele en religieuze verscheidenheid is het onze menselijkheid die ons ten diepste met elkaar verbindt. Wie we ook zijn en van welke overtuiging ook: we zijn elkanders lotgenoten, verantwoordelijk voor elkaar", klinkt het. Tot slot drukken de religieuze leiders de hoop uit "dat we blijven beseffen, ook als de crisis voorbij is, dat we in al onze verscheidenheid elkaar nodig hebben". "Dat we zoeken naar nieuwe vormen van gastvrijheid, broederschap en solidariteit. In dat zoeken en herschikken van onze prioriteiten kunnen ook de godsdiensten een belangrijke rol spelen", besluiten ze. De verklaring is ondertekend door kardinaal Jozef De Kesel (aartsbisschop Mechelen-Brussel), dominee Steven Fuite (synodevoorzitter Verenigde Protestantse Kerk van België), Albert Guigui (opperrabbijn van Brussel), Geert W. Lorein (federale synodevoorzitter van de Evangelische Kerk in België), Philippe Markiewicz (voorzitter van het Centraal Israëlitisch Consistorie van België), kanunnik Jack McDonald (voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Eredienst in België), Mehmet Üstün (voorzitter van de Moslimexecutieve) en metropoliet Athenagoras Peckstadt (aartsbisschop van de Orthodoxe Kerk in België). (Belga)