De Lijn registreerde in 2020 107 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op haar voertuigen of aan de haltes. Dat zijn er 17 meer dan in 2019, toen er 90 meldingen werden opgetekend. Zowel aan de haltes als op de voertuigen waren er meer meldingen. "Dit is opvallend", vindt Schryvers. "2020 was immers het coronajaar. Tijdens de lockdown werd er veel minder gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Desondanks is het aantal meldingen gestegen." Vierendertig van de 107 meldingen die De Lijn registreerde in 2020, kwamen via de politie. De andere meldingen gebeurden door onder meer het verslag van de chauffeur, de dispatching, de controle of de begeleider, of rechtstreeks van een meldingsfiche van een reiziger. Schryvers is tevreden dat De Lijn volgend jaar een sensibiliseringscampagne plant rond respect op het openbaar vervoer, waarin elk grensoverschrijdend gedrag gevat is, en dat Sensoa recent de hashtag WijGrijpenIn lanceerde. Met die campagne wil het expertisecentrum in de eerste plaats jongeren en jongvolwassenen motiveren om daadwerkelijk op te treden als ze grensoverschrijdend gedrag vaststellen. (Belga)

De Lijn registreerde in 2020 107 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op haar voertuigen of aan de haltes. Dat zijn er 17 meer dan in 2019, toen er 90 meldingen werden opgetekend. Zowel aan de haltes als op de voertuigen waren er meer meldingen. "Dit is opvallend", vindt Schryvers. "2020 was immers het coronajaar. Tijdens de lockdown werd er veel minder gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. Desondanks is het aantal meldingen gestegen." Vierendertig van de 107 meldingen die De Lijn registreerde in 2020, kwamen via de politie. De andere meldingen gebeurden door onder meer het verslag van de chauffeur, de dispatching, de controle of de begeleider, of rechtstreeks van een meldingsfiche van een reiziger. Schryvers is tevreden dat De Lijn volgend jaar een sensibiliseringscampagne plant rond respect op het openbaar vervoer, waarin elk grensoverschrijdend gedrag gevat is, en dat Sensoa recent de hashtag WijGrijpenIn lanceerde. Met die campagne wil het expertisecentrum in de eerste plaats jongeren en jongvolwassenen motiveren om daadwerkelijk op te treden als ze grensoverschrijdend gedrag vaststellen. (Belga)