Volgens studies verliest Vlaanderen na het brexitakkoord minstens 0,6 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) en 6.500 jobs. "Maar die cijfers zijn een simulatie van een soft brexit-scenario waarbij samenwerking binnen de douane-unie zou worden voortgezet", zei Jambon. "Dat is met dit akkoord niet het geval. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de douane-unie. We kunnen er dus van uitgaan dat de impact groter is, dat we in de buurt van 1 procent van het bbp zullen zitten." Er mag dan immers wel een volledige liberalisering van de tarieven zijn bekomen, en er worden geen quota ingevoerd, maar er komen wel andere belemmeringen. "Er komen niet-tarifaire belemmeringen, zoals douaneformaliteiten, toezichts- en controleprocedures en technische handelsbarrières", zei Jambon. Het kan in het laatste geval bijvoorbeeld gaan om nieuwe normen rond productveiligheid. "Er worden evenwel heel wat afspraken gemaakt tussen beide partijen om deze barrières in de mate van het mogelijke te beperken", aldus de minister-president. Jambon maakt over het algemeen een positieve analyse van het akkoord, maar naast de douaneformaliteiten zijn er volgens hem nog twee grote nadelige punten: de visserijdeal en de uitstap uit het Erasmus-programma. Het behoud van de wederzijdse toegang tot elkaars wateren was een belangrijke voorwaarde voor Vlaanderen. "Maar in de transitieperiode van 5,5 jaar wordt 25 procent van de Europese vangstrechten in Britse wateren aan het Verenigd Koninkrijk gegeven, zonder dat het volledig duidelijk is wat er na deze transitieperiode dient te gebeuren", aldus Jambon. "Op basis van de verdragstekst is op dit moment ook niet volledig duidelijk welke hefbomen er tot onze beschikking staan om na deze transitieperiode te verhinderen dat er nog een bijkomende quotaverschuiving komt richting het VK." Ook wat de Britse exit uit het Erasmus-programma betreft, betreurt Vlaanderen de uitkomst van de onderhandeling. "De Britse regering plant een nieuw uitwisselingssysteem, maar het is absoluut niet duidelijk of Vlaamse studenten op dezelfde manier op uitwisseling naar het VK zullen kunnen gaan als voordien", zei Jambon. (Belga)

Volgens studies verliest Vlaanderen na het brexitakkoord minstens 0,6 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp) en 6.500 jobs. "Maar die cijfers zijn een simulatie van een soft brexit-scenario waarbij samenwerking binnen de douane-unie zou worden voortgezet", zei Jambon. "Dat is met dit akkoord niet het geval. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de douane-unie. We kunnen er dus van uitgaan dat de impact groter is, dat we in de buurt van 1 procent van het bbp zullen zitten." Er mag dan immers wel een volledige liberalisering van de tarieven zijn bekomen, en er worden geen quota ingevoerd, maar er komen wel andere belemmeringen. "Er komen niet-tarifaire belemmeringen, zoals douaneformaliteiten, toezichts- en controleprocedures en technische handelsbarrières", zei Jambon. Het kan in het laatste geval bijvoorbeeld gaan om nieuwe normen rond productveiligheid. "Er worden evenwel heel wat afspraken gemaakt tussen beide partijen om deze barrières in de mate van het mogelijke te beperken", aldus de minister-president. Jambon maakt over het algemeen een positieve analyse van het akkoord, maar naast de douaneformaliteiten zijn er volgens hem nog twee grote nadelige punten: de visserijdeal en de uitstap uit het Erasmus-programma. Het behoud van de wederzijdse toegang tot elkaars wateren was een belangrijke voorwaarde voor Vlaanderen. "Maar in de transitieperiode van 5,5 jaar wordt 25 procent van de Europese vangstrechten in Britse wateren aan het Verenigd Koninkrijk gegeven, zonder dat het volledig duidelijk is wat er na deze transitieperiode dient te gebeuren", aldus Jambon. "Op basis van de verdragstekst is op dit moment ook niet volledig duidelijk welke hefbomen er tot onze beschikking staan om na deze transitieperiode te verhinderen dat er nog een bijkomende quotaverschuiving komt richting het VK." Ook wat de Britse exit uit het Erasmus-programma betreft, betreurt Vlaanderen de uitkomst van de onderhandeling. "De Britse regering plant een nieuw uitwisselingssysteem, maar het is absoluut niet duidelijk of Vlaamse studenten op dezelfde manier op uitwisseling naar het VK zullen kunnen gaan als voordien", zei Jambon. (Belga)