Na een analyse van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, heeft de Vlaamse regering beslist om het systeem slechts lichtjes bij te sturen. Zo zullen de gegevens die voor het Groeipakket worden verzameld en verwerkt ook met andere overheden of instanties kunnen worden gedeeld. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zullen al tijdens hun opvangprocedure het recht op gezinsbijslag en schooltoeslag kunnen openen, mits ze over een attest van de voogdijdienst of hun voogd beschikken. Sp.a en Groen begrijpen niet dat die evaluatie intern werd gevoerd. "Ik dring er al een jaar op aan dat de evaluatie dringend naar het parlement moet komen, aangezien er enorm veel zaken in het veld mis lijken te lopen", zegt Hannes Anaf van sp.a. "Het gaat hier om een van de belangrijkste tools om ongelijkheid bij kinderen tegen te gaan. En nu blijkt de minister die belangrijke evaluatie van het Groeipakket gewoon in zijn eentje te hebben gedaan. Met als weinig verrassende conclusie: 'Wij zijn goed bezig. Ook al zeggen ze van niet'." Een zelfde geluid bij Ann De Martelaer van Groen. "Ook de Gezinsbond en armoedeorganisaties rekenden erop dat zij hierin gehoord zouden worden", zegt ze. "Armoedeorganisaties zeiden al dat de impact van het Groeipakket op de kinderarmoede zeer miniem is." Sp.a eist aanpassingen aan de sociale toeslagen. "En ook het lang aangekaarte probleem van de wezentoeslag wordt totaal niet opgelost", zegt Anaf. Groen wijst nog op een reeks andere tekortkomingen. "Zo blijven er problemen rond de rangorde van kinderen binnen de pleegzorg en ook binnen nieuw samengestelde gezinnen. Ook blijven er vragen over het verschil tussen wat algemeen verstaan wordt onder een vervangingsinkomen, een pensioen bijvoorbeeld, en de invulling die Vlaanderen hier aan geeft, waardoor bijvoorbeeld ook een weduwe met een pensioen niet in aanmerking komt voor een bijzondere participatietoeslag." (Belga)

Na een analyse van het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, heeft de Vlaamse regering beslist om het systeem slechts lichtjes bij te sturen. Zo zullen de gegevens die voor het Groeipakket worden verzameld en verwerkt ook met andere overheden of instanties kunnen worden gedeeld. Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zullen al tijdens hun opvangprocedure het recht op gezinsbijslag en schooltoeslag kunnen openen, mits ze over een attest van de voogdijdienst of hun voogd beschikken. Sp.a en Groen begrijpen niet dat die evaluatie intern werd gevoerd. "Ik dring er al een jaar op aan dat de evaluatie dringend naar het parlement moet komen, aangezien er enorm veel zaken in het veld mis lijken te lopen", zegt Hannes Anaf van sp.a. "Het gaat hier om een van de belangrijkste tools om ongelijkheid bij kinderen tegen te gaan. En nu blijkt de minister die belangrijke evaluatie van het Groeipakket gewoon in zijn eentje te hebben gedaan. Met als weinig verrassende conclusie: 'Wij zijn goed bezig. Ook al zeggen ze van niet'." Een zelfde geluid bij Ann De Martelaer van Groen. "Ook de Gezinsbond en armoedeorganisaties rekenden erop dat zij hierin gehoord zouden worden", zegt ze. "Armoedeorganisaties zeiden al dat de impact van het Groeipakket op de kinderarmoede zeer miniem is." Sp.a eist aanpassingen aan de sociale toeslagen. "En ook het lang aangekaarte probleem van de wezentoeslag wordt totaal niet opgelost", zegt Anaf. Groen wijst nog op een reeks andere tekortkomingen. "Zo blijven er problemen rond de rangorde van kinderen binnen de pleegzorg en ook binnen nieuw samengestelde gezinnen. Ook blijven er vragen over het verschil tussen wat algemeen verstaan wordt onder een vervangingsinkomen, een pensioen bijvoorbeeld, en de invulling die Vlaanderen hier aan geeft, waardoor bijvoorbeeld ook een weduwe met een pensioen niet in aanmerking komt voor een bijzondere participatietoeslag." (Belga)