Tegen 2030 rekent Lufthansa op een eenzijdige kost van 7 miljard euro. De Europese Commissie heeft aan de luchtvaartsector een snellere afbouw van de CO2-uitstoot opgelegd, met een Europese kerosinebelasting, verplichte quota voor groene brandstoffen en een strengere emissiehandel. Maar voor de Europese luchtvaartindustrie betekent dat dus een concurrentieel nadeel ten opzichte van maatschappijen van buiten de EU, vreest Lufthansa. Die zouden Europese passagiers via bijvoorbeeld een tussenstop in Turkije of het Midden-Oosten naar hun eindbestemming kunnen vliegen. In de open brief verwerpt Lufthansa een kerosinetaks. Als men duurzame brandstoffen wil opleggen, zijn er regels nodig om een verschuiving van de CO2-vervuiling te vermijden, klinkt het nog. En tot slot zou de emissiehandel moeten uitgebreid worden naar alle vluchten in Europa, ook van maatschappijen van buiten het continent. "Het kan niet zijn dat Europese maatschappijen duidelijk benadeeld zouden worden ten opzicht van niet-Europese spelers", aldus topman Carsten Spohr. "Wanneer tickets in Europa duurder zullen worden, dan zullen mensen een omweg maken via Istanbul of Dubai en wordt Duitsland als vestigingsplaats afgezwakt." (Belga)

Tegen 2030 rekent Lufthansa op een eenzijdige kost van 7 miljard euro. De Europese Commissie heeft aan de luchtvaartsector een snellere afbouw van de CO2-uitstoot opgelegd, met een Europese kerosinebelasting, verplichte quota voor groene brandstoffen en een strengere emissiehandel. Maar voor de Europese luchtvaartindustrie betekent dat dus een concurrentieel nadeel ten opzichte van maatschappijen van buiten de EU, vreest Lufthansa. Die zouden Europese passagiers via bijvoorbeeld een tussenstop in Turkije of het Midden-Oosten naar hun eindbestemming kunnen vliegen. In de open brief verwerpt Lufthansa een kerosinetaks. Als men duurzame brandstoffen wil opleggen, zijn er regels nodig om een verschuiving van de CO2-vervuiling te vermijden, klinkt het nog. En tot slot zou de emissiehandel moeten uitgebreid worden naar alle vluchten in Europa, ook van maatschappijen van buiten het continent. "Het kan niet zijn dat Europese maatschappijen duidelijk benadeeld zouden worden ten opzicht van niet-Europese spelers", aldus topman Carsten Spohr. "Wanneer tickets in Europa duurder zullen worden, dan zullen mensen een omweg maken via Istanbul of Dubai en wordt Duitsland als vestigingsplaats afgezwakt." (Belga)